Ankieta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Prosimy o wypełnienie ankiety, mającej na celu doskonalenie portalu CIOP-PIB.
Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania przycisk Wyślij stanie się aktywny.

 

1. Jak często odwiedzają Państwo portal CIOP-PIB?

często
czasami
sporadycznie (dlaczego?)

 

2. Jaką drogą najczęściej dostają się Państwo na Portal CIOP-PIB?

bezpośrednio
poprzez wyszukiwarkę GOOGLE
poprzez inną wyszukiwarkę (jaką?)
inną drogą (jaką?)

 

3. Jaki sposób poszukiwania informacji w serwisach internetowych stosują Państwo najczęściej?

poprzez linki na stronie głównej
poprzez MENU
poprzez wewnętrzną wyszukiwarkę
poprzez zewnętrzną wyszukiwarkę (np. GOOGLE)

 

4. Jaki sposób poszukiwania informacji w portalu CIOP-PIB stosują Państwo najczęściej?

poprzez linki na stronie głównej
poprzez MENU
poprzez wewnętrzną wyszukiwarkę
poprzez zewnętrzną wyszukiwarkę (np. GOOGLE)

 

5. Czy Państwo korzystają z MENU GŁÓWNEGO w portalu CIOP-PIB ?

Tak, zawsze
Tak, czasem
Raczej nie
Nie korzystam (z jakiego powodu?)

 

6. Czy MENU główne (dostępne na każdej stronie) powinno zawierać linki do wszystkich serwisów w portalu ?

tak – nawet jeżeli MENU jest bardzo rozbudowane
nie – wolę przejść z pozycji MENU na stronę z ALFABETYCZNĄ LISTĘ serwisów wybranego działu
nie – wolę przechodzić przez KILKA stron pośrednich z małą liczbą linków
nie wiem
w ogóle nie używam MENU

 

7. TREŚĆ głównej strony portalu CIOP-PIB powinna moim zdaniem zawierać (oprócz „Aktualności”)

Linki do różnych informacji „O Instytucie”
Jeden link do informacji „O Instytucie” łącznie z KONTAKTem
Bezpośrednie linki do największych serwisów z hasłowym opisem
Hasłowe opisy głównych działów
Linki do serwisów najczęściej odwiedzanych
Linki do serwisów współpracowników CIOP-PIB (np. Sieć Ekspertów ds. BHP, Forum Liderów BP )
Linki bezpośrednie do przykładowych treści, np. opis dobrej praktyki, analiza wypadku, no we statystyki chorób zawodowych itp.
Inne treści (jakie?)

 

8. Które działy portalu CIOP-PIB są przez Państwa NAJCZĘŚCIEJ odwiedzane :

O Instytucie
Działalność naukowa
Problematyka
Wydarzenia
Oferta
Edukacja i szkolenia
System BHP
Przepisy BHP
Narzędzia on-line
BHP Info
Serwisy

 

9. Które działy portalu CIOP-PIB nie są dla Państwa interesujące :

O Instytucie
Działalność naukowa
Problematyka
Wydarzenia
Oferta
Edukacja i szkolenia
System BHP
Przepisy BHP
Narzędzia on-line
BHP Info
Serwisy

 

10. Czy odpowiada Państwu obecnie stosowany w różnych serwisach rozbudowany „kafelkowy” styl linkowania ze głównej strony do informacji ?

tak, bardzo odpowiada
tak, umiarkowanie
raczej nie
nie (dlaczego?)

 

11. Obecna wersja Portalu CIOP-PIB jest Państwa zdaniem ?

przyjazna i ergonomiczna
przeciętnie przyjazna
raczej mało przyjazna
zdecydowanie nieprzyjazna (dlaczego?)

 

12. Proszę określić Pana/Pani wiek:

do 35
36-55
powyżej 55

 

13. Adres e-mail do kontaktu:

 

UWAGA: Przycisk Wyślij stanie się aktywny dopiero po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania.