01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

SERWISY DEDYKOWANE

BHP dla
mikroprzedsiębiorstw
BHP dla szkół
Bezpieczeństwo podczas uprawiania sportu
RAMOWE WYTYCZNE - przystosowanie stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnością
Karty zawodów
przystosowanych
do potrzeb osób
z niepełnosprawnością
Środki ochrony
indywidualnej dla małych
i średnich przedsiębiorstw
Kultura Bezpieczeństwa - materiały pomocnicze
dla szkół
Bezpieczeństwo aktywności pozazawodowej

ABC BHP

Ocena ryzyka
zawodowego
Wypadki
przy pracy
Środki ochrony
indywidualnej
Zarządzanie
BHP

BAZY WIEDZY Z ZAKRESU BHP

Pierwsza Pomoc – Serwis
nt. pierwszej pomocy
w nagłych wypadkach
BioInfo - Baza wiedzy
o zagrożeniach biologicznych
ChemPył - Baza wiedzy
o zagrożeniach chemicznych
i pyłowych
Poważne awarie
przemysłowe
BEZPIECZNIEJ
- Profilaktyka zagrożeń
środowiskowych
Bezpieczeństwo pracy
w czasie PANDEMII
COVID-19
Powrót do pracy w czasie PANDEMII
Epidemia a zdrowie psychiczne
Przystosowanie stanowisk pracy w czasie epidemii
Dieta w walce z infekcją
Stres
w pracy
Pola elektromagnetyczne
- serwis chwilowo
niedostępny
(trwa aktualizacja)
KARTY CHARAKTERYSTYKI ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH

SERWISY TEMATYCZNE

Hydrauliczne
układy sterowania
Aktywne metody
redukcji hałasu
BHP
w służbie zdrowia
Zespół
chorego budynku
Bezpieczeństwo
behavioralne

STRUKTURY SIECIOWE CIOP-PIB

Forum Liderów
Bezpiecznej Pracy
Sieć Ekspertów
ds. BHP
Polskie Krajowe
Centrum CIS
Krajowy Punkt Centralny
Europejskiej Agencji
Bezpieczeństwa
i Zdrowia
Sieć Instytutów zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w krajach UE