Pole elektromagnetyczne

Witamy w dziale serwisu BEZPIECZNIEJ poświęconym ZAGROŻENIOM ELEKTROMAGNETYCZNYM.

 

W otoczeniu wszystkich urządzeń elektrycznych i instalacji zasilanych je energią elektryczną występuje pole elektromagnetyczne (pole-EM), a jego oddziaływanie na ludzi i środowisko materialne może powodować niepożądane skutki, określane jako zagrożenia elektromagnetyczne.

Prezentowane na kolejnych stronach tego działu materiały merytoryczne omawiają syntetycznie najważniejsze zagadnienia związane z ochroną pracujących przed zagrożeniami elektromagnetycznymi w środowisku pracy, wymaganą przez prawo pracy [DzU 2018, poz. 331 i 1286], w szczególności: źródła pola-EM, skutki narażenia organizmu człowieka na pole-EM, zagrożenia związane z oddziaływaniem pola-EM w środowisku pracy, wymagania prawa pracy odnoszące się do ochrony pracujących przed nadmiernym oddziaływaniem pola-EM, wielkości charakteryzujące pole-EM w środowisku pracy i zasady oceny narażenia na ten czynnik środowiskowy oraz rozpoznania zagrożeń elektromagnetycznych, a także zasady stosowania środków ochronnych, w ramach profilaktyki technicznej i organizacyjnej, celem ograniczania zagrożeń elektromagnetycznych.

Uzupełnieniem materiałów merytorycznych są: słowniczek zawierający definicje podstawowych pojęć związanych z zagrożeniami wynikającymi z oddziaływania pola-EM, bogaty wykaz literatury uzupełniającej prezentowane w tym dziale informacje syntetyczne, wykaz przepisów odnoszących się do ochrony przed nadmiernym oddziaływaniem pola-EM.

Ze względu na złożoność prezentowanej tematyki, a także możliwe poważne konsekwencje zdrowotne lub materialne niewłaściwie rozpoznanych zagrożeń elektromagnetycznych i niedostosowania środków ochronnych do potrzeb wynikających z zagrożeń występujących w konkretnym miejscu pracy, zapoznanie się z materiałami prezentowanymi w serwisie nie może być traktowane jako alternatywa dla przeprowadzenia specjalistycznej oceny charakterystyki narażenia w otoczeniu źródeł silnego pola-EM (wymaganej przez prawo pracy) lub dla specjalistycznych szkoleń na temat zagrożeń elektromagnetycznych i zasad bezpiecznego wykonywania pracy przy źródłach pola-EM.

 

Autorzy: dr inż. Jolanta Karpowicz, dr hab. inż. Krzysztof Gryz, dr hab. inż. Patryk Zradziński,  Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Bioelektromagnetyzmu, 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16, e-mail: jokar@ciop.pl; krgry@ciop.pl; pazra@ciop.pl

 

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2020 r.