01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

PRO-M

STER

Program wspierający ocenę ryzyka w procesie projektowania maszyn

„Producent maszyny lub jego upoważniony przedstawiciel musi zapewnić przeprowadzenie oceny
ryzyka w celu określenia wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, które mają
zastosowanie do maszyny: zatem maszyna musi być zaprojektowana i wykonana z uwzględnieniem wyników oceny ryzyka.”

Dyrektywa 2006/42/WE

Ulotka informacyjna (pdf)

Ocena ryzyka
przy projektowaniu
maszyn

Informacje
o programie PRO-M

Korzyści z programu:

  • uproszczenie i usystematyzowanie procedur postępowania prowadzących do wykazania, że zastosowano wszelkie dostępne środki w celu zredukowania ryzyka związanego z obsługą maszyny,
  • wspomaganie sporządzania wymaganej przez dyrektywę maszynową dokumentacji z oceny ryzyka, pokazującej zastosowaną procedurę:
    • wykaz zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, które mają zastosowanie do maszyn
    • opis środków zapobiegawczych wdrożonych w celu wyeliminowania rozpoznanych zagrożeń lub zmniejszenia ryzyka oraz, w stosownych przypadkach, wskazanie ryzyka resztkowego związanego z maszyną.

Dokumentacja ta stanowi część dokumentacji maszyny.

Program komputerowy PRO-M, składający się z modułów, wspomagający prowadzenie i dokumentowanie oceny ryzyka w procesie projektowania maszyn, wersja 1.1 dla systemu Windows, wraz z instrukcją instalacji i instrukcją obsługi, jest zgodny ze stanem prawnym na dzień 31.12.2016 r.

Ostatnia aktualizacja programu miała miejsce w 2012 r.

Program może być również użytkowany do celów szkoleniowych.

Autorzy programu:

– Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
– Instytut Techniki Górniczej KOMAG
– Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania IZTW
– Instytut Odlewnictwa IOD
– Instytut Obróbki Plastycznej INOP
– Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Opakowań COBRO
– Fundacja Partnerstwa Technologicznego Technology Partners