Pracownia Zagrożeń Mechanicznych
 
Opis Pracowni
 
Maksymalizuj
Minimalizuj


Pracownia Zagrożeń Mechanicznych - O Pracowni

Zakres działania pracowni:

 
 • tworzenie podstaw naukowych do oceny i zwalczania zagrożeń czynnikami mechanicznymi oraz oceny związanego z nimi ryzyka,
 • opracowywanie kryteriów, wymagań oraz metod badań i oceny maszyn, środków ochrony zbiorowej stanowisk pracy i procesów technologicznych przed urazami.
 • opracowanie metod eliminowania lub ograniczania zagrożeń czynnikami mechanicznymi i rozwiązań w tym zakresie,
 • badanie i ocena maszyn, stanowisk pracy głównie pod względem ochrony przed zagrożeniami czynnikami mechanicznymi oraz środków ochrony zbiorowej przed tymi czynnikami.

 

Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 

 • Określanie wymagań, kryteriów dotyczących oceny maszyn, urządzeń, stanowisk pracy i procesów technologicznych pod względem zagrożeń czynnikami mechanicznymi.
 • Opracowywanie wymagań, kryteriów oraz metod badań oceny maszyn przed zagrożeniami mechanicznymi, oraz stanowisk pracy i procesów technologicznych pod wględem bezpieczeństwa pracy.
 • Opracowywanie nowych rozwiazań technicznych i organizacyjnych eliminujących lub ograniczających zagrożenia mechaniczne.
 • Metodyka oceny ryzyka związanego z czynnikami mechanicznymi (szkolenie, informacja).
 • Prowadzenie oceny ryzyka zawodowego związanego z czynnikami mechanicznymi wg. STER.
 • Badania dla potrzeb certyfikacji:
  • obrabiarek do drewna,
  • pilarek z piłą łańcuchową do drewna,
  • drabin.
 • Badanie obudów i urządzeń elektrycznych (wytrzymałość mechaniczna i badanie na kod IP).
 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Pracownia Zagrożeń Mechanicznych
   telefon e-mail
   dr inż. Andrzej Dąbrowski 22 623-46-61 andab[at]ciop.pl
   dr inż. Mariusz Dąbrowski 22 623-46-39 madab[at]ciop.pl
   mgr inż. Dariusz Filipek 22 623-32-12 dafil[at]ciop.pl
Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Opracowanie wytycznych dotyczących metod doboru i stosowania środków ochrony przed upadkiem z wysokości w budownictwie
Kierownik projektu - dr inż. Andrzej Dąbrowski
Wykonawcy -
zobacz więcej
Określenie metod oraz zakresu i częstości kontroli drabin aluminiowych w zależności od sposobu i intensywności ich użytkowania
Kierownik projektu - dr inż. Andrzej Dąbrowski
Wykonawcy -
zobacz więcej
Opracowanie narzędzi wspomagających ograniczanie ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami występującymi w przemyśle lotniczym w procesach łączenia materiałów z wykorzystaniem technologii nitowania, zgrzewania oraz klejenia
Kierownik projektu - dr inż. Mariusz Dąbrowski
Wykonawcy -
zobacz więcej
Linki
 
Maksymalizuj
Minimalizuj