Światowy Dzień Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia w Pracy

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

28 kwietnia

w poprzednich latach:

  2022 r.

Kultura bezpieczeństwa – wspólna sprawa

  2021 r.

Przewiduj, przygotuj się i reaguj na kryzysy. POSTAW NA BHP

  2020 r.

Stop pandemii. Bezpieczeństwo i higiena pracy chroni i ratuje życie

  2019 r.

Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy jutra 

2018 r.

Młodzi Bezpieczni w Pracy 

 

2017 r.

Lepsze Gromadzenie I Wykorzystanie Danych BHP

2016 r.

Stres w miejscu pracy

2015 r.

Budujmy Kulturę Bezpieczeństwa Pracy


2014 r.

Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia przy Stosowaniu Substancji Chemicznych w Pracy

2013 r.

Profilaktyka Chorób Zawodowych

2012 r.

Promocja zagadnień bezpieczeństwa i zdrowia w pracy w zielonej gospodarce

 

 

 

 


Światowy Dzień Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia w Pracy

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych
28 KWIETNIA 2020 r.

 

 

PRZEMOC I NĘKANIE W ŚWIECIE PRACY

 

Jak podkreśla Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP), przemoc i nękanie w miejscu pracy to poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, a także przyczyna mniejszej produktywności i negatywnego wizerunku organizacji.

W czerwcu 2019 r., w trakcie Międzynarodowej Konferencji Pracy odbywającej się w 100-letnią rocznicę powstania MOP, przyjęto Konwencję (nr 190) w sprawie eliminacji przemocy i nękania wraz z towarzyszącą jej Rekomendacją (nr 206), wzywając do zakazu przemocy i nękania w środowisku pracy oraz podjęcia w działań w celu ich zapobiegania.

MOP zwraca uwagę na potrzebę włączenia przepisów związanych z przemocą i nękaniem do przepisów odnoszących się do bezpieczeństwa i higieny pracy oraz układów zbiorowych, a także podkreśla konieczność opracowania szczegółowych standardów, kodeksu praktyk i wytycznych w celu wsparcia wdrażania programów i środków zapobiegawczych w miejscach pracy w tym zakresie.

Zagrożenia związane ze stresem zawodowym i nękaniem w pracy to obecnie główny problem zagrażający bezpieczeństwu i zdrowiu pracowników. Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (ITUC) nawołuje do podjęcia działań w celu zwalczania zagrożeń psychospołecznych w pracy oraz ograniczenia wzrastającej liczby samobójstw związanych z pracą.

 

Plakaty nadesłane na konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy, edycja "Biuro", 2018 r.; autorzy plakatów (od lewej): Dorota Sosnówka, Michał Łącki, Bartłomiej Stokłosa.

     

Plakaty wyróżnione w konkursie na plakat bezpieczeństwa pracy, edycja "Depresja", 2019 r.; autorzy plakatów: Monika Stec (dwa plakaty od lewej) i Kacper Brzezicki.