Światowy Dzień Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia w Pracy

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

28 kwietnia

w poprzednich latach:

 

  2020 r.

Stop pandemii. Bezpieczeństwo i higiena pracy chroni i ratuje życie

  2019 r.

Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy jutra 

2018 r.

Młodzi Bezpieczni w Pracy 

 

2017 r.

Lepsze Gromadzenie I Wykorzystanie Danych BHP

2016 r.

Stres w miejscu pracy

2015 r.

Budujmy Kulturę Bezpieczeństwa Pracy


2014 r.

Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia przy Stosowaniu Substancji Chemicznych w Pracy

2013 r.

Profilaktyka Chorób Zawodowych

2012 r.

Promocja zagadnień bezpieczeństwa i zdrowia w pracy w zielonej gospodarce

 

 

 

 

INTERNATIONAL MEDIA FESTIVAL FOR PREVENTION 2020

Toronto, Kanada

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w międzynarodowym festiwalu mediów dotyczącym bezpieczeństwa pracy (IMFP). Festiwal jest integralną częścią XXII Światowego Kongresu Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2020, który odbywa się w Toronto, w Kanadzie, w dniach 4–7 października 2020 r. IMFP oferuje przegląd filmów i produkcji multimedialnych o bezpieczeństwie i zdrowiu w pracy z całego świata i daje uczestnikom możliwość zaprezentowania swoich prac dużej grupie decydentów i międzynarodowych specjalistów w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia. Uczestnictwo w festiwalu mediów umożliwia także zobaczenie, jak bezpieczeństwo i higiena pracy są prezentowane w różnych krajach i kulturach. Jest to wyjątkowa okazja do nawiązania kontaktu i zdobycia cennych informacji od innych osób na całym świecie, które dzielą pasję do zapobiegania wypadkom i chorobom w miejscu pracy i są zaangażowane w poprawę życia pracowników na całym świecie.

Otrzymane w konkursie prace oceni międzynarodowe jury IMFP, które wyłoni listę nominowanych, a spośród nich zwycięzców festiwalu. Wszystkie nominowane prace zostaną zaprezentowane międzynarodowej publiczności w festiwalowym kinie Kongresu, w którym emisje filmów i produkcji multimedialnych będą odbywały się przez cały czas trwania Kongresu. Nagrody zostaną wręczone w obecności dużej publiczności podczas specjalnej sesji medialnej Światowego Kongresu 5 października 2020 r.

 

Ogólne kryteria festiwalu

W ramach festiwalu mediów przyjmowane są filmy, produkcje multimedialne, strony i szkolenia internetowe, aplikacje, media społecznościowe i oprogramowanie – o tematyce bezpieczeństwa i zdrowia w pracy wyprodukowane od stycznia 2016 r. Może to być produkcja profesjonalna lub amatorska, wykonana przez organizacje krajowe lub międzynarodowe, przedsiębiorstwa, instytucje, a także agencje, twórców filmowych, studentów oraz osoby indywidualn

• dopasowanie do tematu bezpieczeństwa i zdrowia w pracy

• skuteczność przekazu

• szanse na dotarcie do grup docelowych

• sposób przedstawienia tematu

• ogólne wrażenie.

Nie ma ograniczeń co do liczby zgłoszeń, ani długości produkcji.

 

Prace można nadsyłać do 29 lutego 2020 r.


Organizatorem festiwalu jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego (ISSA)

Więcej informacji na temat festiwalu mediów oraz szczegółowe kryteria przyjmowania i oceny wniosków są dostępne na stronie: https://mediainprevention.org

Festiwal można śledzić na Twitterze: @IMFP2020

Więcej informacji na temat XXII Światowego Kongresu Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2020 w Toronto można znaleźć na stronie kongresu: www.safety2020canada.com.