Światowy Dzień Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia w Pracy

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

28 kwietnia

w poprzednich latach:

  2022 r.

Kultura bezpieczeństwa – wspólna sprawa

  2021 r.

Przewiduj, przygotuj się i reaguj na kryzysy. POSTAW NA BHP

  2020 r.

Stop pandemii. Bezpieczeństwo i higiena pracy chroni i ratuje życie

  2019 r.

Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy jutra 

2018 r.

Młodzi Bezpieczni w Pracy 

 

2017 r.

Lepsze Gromadzenie I Wykorzystanie Danych BHP

2016 r.

Stres w miejscu pracy

2015 r.

Budujmy Kulturę Bezpieczeństwa Pracy


2014 r.

Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia przy Stosowaniu Substancji Chemicznych w Pracy

2013 r.

Profilaktyka Chorób Zawodowych

2012 r.

Promocja zagadnień bezpieczeństwa i zdrowia w pracy w zielonej gospodarce

 

 

 


Bazy danych


 

1. BAZA OSH-BHP
Anglojęzyczna baza danych polskiego piśmiennictwa o bhp

Baza OSH-BHP, opracowywana przez Polskie Krajowe Centrum Informacji o BHP CIS, zawiera opisy wybranego polskiego piśmiennictwa z dziedziny bezpieczeństwa i zdrowia w pracy – tworzone w języku angielskim. Celem opracowania bazy jest ułatwienie dostępu dla zagranicznych i krajowych użytkowników do polskiej literatury z tego zakresu: książek, artykułów, raportów i przepisów prawnych.

Tematyka wydawnictw jest scharakteryzowana za pomocą:

  • analizy opisowej w języku angielskim
  • słów kluczowych
  • haseł z tezaurusa w języku polskim, angielskim, francuskim i hiszpańskim, dzięki czemu informacje można wyszukiwać w 4 językach

Tam gdzie to możliwe w bazie udostępniono linki do pełnych tekstów danego dokumentu.

Opisy wydawnictw są opracowane w formacie MARC w ramach komputerowego systemu ALEPH.

Baza obejmuje opisy dokumentów wydawanych od 2000 r. i jest uzupełniana na bieżąco o nowe rekordy.

Wyszukiwarka bazy OSH-BHP

 

2. TEZAURUS CIOP-PIB

Tezaurus (wersja pdf)

 

3. BAZA OSH UPDATE + FIREINF
Angielska baza bhp udostępniana bezpłatnie na komputerach w CIOP-PIB