Światowy Dzień Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia w Pracy

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

28 kwietnia

w poprzednich latach:

 

  2020 r.

Stop pandemii. Bezpieczeństwo i higiena pracy chroni i ratuje życie

  2019 r.

Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy jutra 

2018 r.

Młodzi Bezpieczni w Pracy 

 

2017 r.

Lepsze Gromadzenie I Wykorzystanie Danych BHP

2016 r.

Stres w miejscu pracy

2015 r.

Budujmy Kulturę Bezpieczeństwa Pracy


2014 r.

Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia przy Stosowaniu Substancji Chemicznych w Pracy

2013 r.

Profilaktyka Chorób Zawodowych

2012 r.

Promocja zagadnień bezpieczeństwa i zdrowia w pracy w zielonej gospodarce

 

 

 


Obchody 100-lecia Międzynarodowej Organizacji Pracy


 

W 2019 roku Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) obchodzi 100-lecie swojej działalności. Od 1919 r. MOP podejmuje wiele wysiłków, aby wspierać sprawiedliwość społeczną i promować godną pracę, i ma na tym polu wiele osiągnięć.

 

Z okazji 100-lecia MOP i w odpowiedzi na zalecenie Dyrektora Generalnego Międzynarodowego Biura Pracy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej organizuje 3 kwietnia 2019 r. konferencję pt. „Międzynarodowa Organizacja Pracy: 1919 – 2019. Wspólna przeszłość – lepsza przyszłość (pracy)” wraz z trójstronną debatą na temat kształtowania przyszłości pracy. Więcej informacji.

 

MOP jest jedną z najstarszych organizacji międzynarodowych. Powstała po zakończeniu I Wojny Światowej jako autonomiczna organizacja Ligi Narodów. Jej zadaniem było inspirowanie rządów, organizacji pracodawców i związków zawodowych do wspólnego, trójstronnego działania na rzecz sprawiedliwości społecznej i lepszych warunków życia na całym świecie, co miało się przyczynić do zapewnienia pokoju. Warto zwrócić uwagę, że w tamtym czasie możliwość wspólnej debaty rządów, pracodawców i pracowników zmierzająca do podniesienia standardów pracy na świecie, wydawała się czymś wyjątkowym i mało realnym.

 

Po II wojnie światowej MOP stała się pierwszą wyspecjalizowaną organizacją Systemu Narodów Zjednoczonych. W 1969 roku, w pięćdziesiątą rocznicę powstania, została uhonorowana Pokojową Nagrodą Nobla.

 

Dziś MOP zrzesza 187 państw członkowskich, a organizacja staje przed nowymi wyzwaniami. Są one związane z przyśpieszonym tempem rozwoju i wyjątkową skalą zmian w świecie pracy. Misją MOP jest zapewnienie wszystkim ludziom godnej pracy w nowych i dynamicznie zmieniających się warunkach, w których wiele osób zmaga się z bezrobociem, poczuciem niepewności i niesprawiedliwości oraz złymi warunkami pracy. Tak jak w chwili założenia, tak i obecnie, MOP ma przed sobą ważne i trudne zadania.

 

Z okazji 100-lecia MOP przygotowała szereg wydarzeń i specjalnych publikacji. Jedną z nich jest multimedialna prezentacja, która pozwoli wybrać się w interaktywną podróż poprzez przeszłość, teraźniejszość i przyszłość - od jej założenia w 1919 roku, po ważne historyczne wydarzenia, które miały istotny wpływ na życie całych pokoleń. Już dziś można obejrzeć pierwszy rozdział prezentacji, a w kolejnych tygodniach pojawią się następne.

 

Fot. www.ilo.org

 

Oficjalne rozpoczęcie obchodów odbyło się 22.01.2019 r. wraz z opublikowaniem raportu Globalnej Komisji ds. Przyszłości Pracy. Wszystkie uroczystości związane z obchodami będą transmitowane online. Więcej

 

 

 

Raport MOP 2019: Bezpieczeństwo i zdrowie w centrum pracy przyszłości na podstawie 100 lat doświadczeń (ang.) 

 

Źródło: ILO, CIOP-PIB.