Światowy Dzień Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia w Pracy

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

28 kwietnia

w poprzednich latach:

 

  2020 r.

Stop pandemii. Bezpieczeństwo i higiena pracy chroni i ratuje życie

  2019 r.

Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy jutra 

2018 r.

Młodzi Bezpieczni w Pracy 

 

2017 r.

Lepsze Gromadzenie I Wykorzystanie Danych BHP

2016 r.

Stres w miejscu pracy

2015 r.

Budujmy Kulturę Bezpieczeństwa Pracy


2014 r.

Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia przy Stosowaniu Substancji Chemicznych w Pracy

2013 r.

Profilaktyka Chorób Zawodowych

2012 r.

Promocja zagadnień bezpieczeństwa i zdrowia w pracy w zielonej gospodarce

 

 

 

Raport: Poprawa bezpieczeństwa i ochrona zdrowia młodych pracowników

 

Młodzi pracownicy to zróżnicowana grupa i wiele czynników ma wpływ na ryzyko wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, na jakie są narażeni. Młodzi często nie znają swoich praw pracowniczych ani odpowiedzialności w zakresie bhp i mogą nie być skłonni do zgłaszania zagrożeń. Są natomiast często gotowi do akceptowania niebezpiecznych zadań i nieodpowiednich warunków pracy. Dodatkowo obecność ludzi młodych w niebezpiecznych sektorach gospodarki zwiększa ryzyko wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Poniższy raport został przygotowany przez Międzynarodową Organizację Pracy z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 2018, którego celem jest promowanie hasła „Młodzi bezpieczni w pracy”. W dokumencie dokonano analizy czynników zwiększających ryzyko związane z wykonywaną pracą, na jakie są narażeni młodzi pracownicy oraz opisano kroki prawne, regulacyjne i praktyczne, które należy podjąć, aby zapewnić poprawę ich sytuacji.

 

Raport „Poprawa bezpieczeństwa i ochrony zdrowia młodych pracowników (pdf)