Światowy Dzień Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia w Pracy

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

28 kwietnia

w poprzednich latach:

 

  2020 r.

Stop pandemii. Bezpieczeństwo i higiena pracy chroni i ratuje życie

  2019 r.

Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy jutra 

2018 r.

Młodzi Bezpieczni w Pracy 

 

2017 r.

Lepsze Gromadzenie I Wykorzystanie Danych BHP

2016 r.

Stres w miejscu pracy

2015 r.

Budujmy Kulturę Bezpieczeństwa Pracy


2014 r.

Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia przy Stosowaniu Substancji Chemicznych w Pracy

2013 r.

Profilaktyka Chorób Zawodowych

2012 r.

Promocja zagadnień bezpieczeństwa i zdrowia w pracy w zielonej gospodarce

 

 

 


XXII Światowy Kongres Bezpieczeństwa
i Zdrowia w Pracy 2020, Toronto

 

 

Światowy Kongres Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy to globalne forum mające na celu poprawę ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. W 1955 r. Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) i Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego (ISSA) zorganizowały pierwszy Światowy Kongres w Rzymie, gdzie po raz pierwszy na dużym międzynarodowym kongresie spotkali się eksperci ds. bhp i decydenci z całego świata.

Światowy Kongres jest nadal największym wydarzeniem na świecie dotyczącym bezpieczeństwa i zdrowia w pracy - przyciąga ponad 3500 delegatów z ponad 150 krajów. Od początku odbywa się co trzy lata, za każdym razem w innym kraju.

Najbliższy, XXII Światowy Kongres pt. Prewencja w dobie cyfryzacji i globalizacji: Globalne rozwiązania zapewniające bezpieczną i zdrową pracę dla wszystkich (Prevention in the Connected Age: Global solutions to achieve safe and healthy work for all) odbędzie się w dniach 4-7 października w Toronto, w Kanadzie.

 

Organizatorami Kongresu są:

  • Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) – International Labour Organisation (ILO)
  • Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego - International Social Security Association (ISSA)
  • Gospodarze:
    • Institute for Work & Health,
    • Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS)

 

Zgłoszenia referatów i plakatów na XII Światowy Kongres są przyjmowane do 15.12.2019 r.

Strona kongresu: www.safety2020canada.com.

 
Fot. www.safety2020canada.com

Integralną częścią Kongresu jest Międzynarodowy Festiwal Mediów dot. Bezpieczeństwa Pracy (International Media Festival for Prevention(IMFP). Więcej na temat festiwalu.