Opis Pracowni
 
Przywróć
Minimalizuj


Pracownia Zagrożeń Mechanicznych - O Pracowni

Zakres działania pracowni:

 
  • tworzenie podstaw naukowych do oceny i zwalczania zagrożeń czynnikami mechanicznymi oraz oceny związanego z nimi ryzyka,
  • opracowywanie kryteriów, wymagań oraz metod badań i oceny maszyn, środków ochrony zbiorowej stanowisk pracy i procesów technologicznych przed urazami.
  • opracowanie metod eliminowania lub ograniczania zagrożeń czynnikami mechanicznymi i rozwiązań w tym zakresie,
  • badanie i ocena maszyn, stanowisk pracy głównie pod względem ochrony przed zagrożeniami czynnikami mechanicznymi oraz środków ochrony zbiorowej przed tymi czynnikami.