Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Komentarze

Wzór skierowania kandydata do służby w Służbie Więziennej na badania medycyny pracy - rozporządzenie

 

W dniu 17 czerwca 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie określenia wzoru formularza skierowania kandydata do służby w Służbie Więziennej do lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej (Dz.U. poz. 1108).

 

Rozporządzenie wydane na podstawie art. 39ca ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2470 oraz z 2023 r. poz. 240, 347, 641 i 1053) określa, w załączniku, wzór formularza skierowania kandydata do służby w Służbie Więziennej do lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej.

 

Oprac. Anna Gałązka-Sobocka
specjalistka ds. legislacji
BP7/2023

CiopAppLinkFiles
 
Maksymalizuj
Minimalizuj