Światowy Dzień Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia w Pracy

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych
28 KWIETNIA

 

 

BEZPIECZEŃSTWO PRACY A ZMIANY KLIMATYCZNE

 

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 2024Tematem przewodnim tegorocznych obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 2024 jest wpływ zmian klimatycznych na bezpieczeństwo i higienę pracy.

 

Celem obchodów jest podniesienie świadomości tego problemu i wypracowanie rozwiązań, które zapewnią nam bezpieczną i zdrową pracę w czasach zmieniającego się klimatu.Więcej o obchodach tego Dnia w 2024 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geneza obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

 

W dniu 28 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy – proklamowany przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) w 2003 r.

Obchody Dnia odbywają się na poziomie międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym pod co roku wybieranym, specjalnym hasłem. Celem obchodów jest przeciwdziałanie wypadkom i ochrona pracowników przed chorobami zawodowymi poprzez rozpoznawanie istniejących i nowych zagrożeń, tworzenie programów prewencji, upowszechnianie najnowszej wiedzy w dziedzinie bhp oraz promowanie przestrzegania przepisów bhp na wszystkich poziomach w procesie pracy.

28 kwietnia obchodzony jest równolegle związki zawodowe pod nazwą: Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Obchody związkowe są koordynowane przez Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych (ITUC).

W Polsce obchody 28 kwietnia zostały zainicjowane w 1991 r. przez NSZZ „Solidarność”. Sejm RP, uchwałą z 9 lipca 2003 r., ustanowił przypadający 28 kwietnia Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

 

Tematyka Dnia w poprzednich latach

 

2023 r.

Bezpieczna praca podstawowym prawem każdego pracownika

2022 r.

Kultura bezpieczeństwa – wspólna sprawa

2021 r.

Przewiduj, przygotuj się i reaguj na kryzysy. POSTAW NA BHP

2020 r.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

chroni i ratuje życia

 

2019 r.

Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy jutra

2018 r.
Młodzi Bezpieczni w Pracy

 

lata wcześniejsze