Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Komentarze

Badania funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej na zawartość w organizmie alkoholu - rozporządzenie

 

W dniu 3 czerwca 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie badań funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej na zawartość w organizmie alkoholu lub obecność środka działającego podobnie do alkoholu (Dz.U. poz. 1051).

 

Rozporządzenie - wydane na podstawie art. 50a ust. 15 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz.U. z 2022 r. poz. 1727 oraz z 2023 r. poz. 240,347 i 641) - określa warunki i metody przeprowadzania badania na zawartość w organizmie alkoholu lub obecność innego podobnie działającego środka, a także sposób dokumentowania takich badań (w tym wzory protokołów badań) oraz wykaz środków działających podobnie do alkoholu.

 

Oprac. Anna Gałązka-Sobocka
specjalistka ds. legislacji
BP7/2023

CiopAppLinkFiles
 
Maksymalizuj
Minimalizuj