Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Komentarze

Działalność gospodarcza związana z materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - zmiana rozporządzenia

 

W dniu 18 maja 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 24 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia potwierdzającego posiadanie przygotowania zawodowego do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi. bronią. amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. poz. 935).

 

Przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1650 oraz z 2023 r. poz. 261), zmieniają rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 kwietnia 2021 r. (Dz.U. poz. 776), nowelizując załącznik nr 1: Wykaz instytucji upoważnionych do prowadzenia szkolenia potwierdzającego posiadanie przygotowania zawodowego do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Zmiana spowodowana jest połączeniem Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. Połączenie polegało na włączeniu Sieci Badawczej Łukasiewicz -Instytutu Mechaniki Precyzyjnej do Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z jednoczesną zmianą nazwy na Sieć Badawczą Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny.

 

Oprac. Anna Gałązka-Sobocka
specjalistka ds. legislacji
BP7/2023

 

CiopAppLinkFiles
 
Maksymalizuj
Minimalizuj