Wydarzenia inne

Wykaz
Opis

Nabór wniosków o certyfikację kompetencji specjalistów oraz wykładowców w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Uprzejmie informujemy, że od 4 maja 2023 r.
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
prowadzi nabór wniosków o certyfikację kompetencji specjalistów oraz wykładowców
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Certyfikacja jest prowadzona w Ośrodku Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP CIOP – PIB
we współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP.

 

Proces certyfikacji potwierdza profesjonalizm i wysoki standard oferowanych przez Państwa usług
w dziedzinie BHP. Jest to inwestycja przekładająca się na zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy
i prowadząca do podniesienia wydajności firm, z którymi Państwo współpracują, ponieważ chroni pracowników i zabezpiecza przed ryzykiem strat finansowych ze strony pracodawców.

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z warunkami usługi:

 

Kryteria certyfikacji dla specjalisty BHP dostępne są [na stronie...].

 

Kryteria certyfikacji dla wykładowcy BHP dostępne są [na stronie...].

 

Dokumenty do pobrania [tutaj].

 

Informacji w sprawie udziela:

dr Martyna Zarzycka, p.o. Kierownika Ośrodka Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP

tel. 22 623 4684, e-mail: mazar@ciop.pl