Materiały sprawozdawcze InstytutuRok 2020

Sprawozdanie z działalności Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego za rok 2020


Raport z realizacji programu wieloletniego „Poprawa Bezpieczeństwa i warunków pracy” etap V, część A (rok 2020)


Raport z realizacji programu wieloletniego „Poprawa Bezpieczeństwa i warunków pracy” etap V, część B (rok 2020)Rok 2019

Sprawozdanie z działalności Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego za rok 2019


Informacja na temat rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019Raport z realizacji programu wieloletniego „Poprawa Bezpieczeństwa i warunków pracy” etap IV, część A (lata 2017-2019)


Raport z realizacji programu wieloletniego „Poprawa Bezpieczeństwa i warunków pracy” etap IV, część B (lata 2017-2019)