Wykaz
Opis

Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego hałasem ultradźwiękowym w wybranych gałęziach przemysłu
mgr inż. Bożena Smagowska

PL:
mgr inż. Bożena Smagowska

Tytuł rozprawy doktorskiej
"Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego hałasem ultradźwiękowym w wybranych gałęziach przemysłu" - streszczenie

 

Recenzja dr hab. inż Zbigniew Ranachowski

Recenzja dr hab. Bogumił B.J. Linde

 

ENG:
Bożena Smagowska, M.Sc. (Eng.)

Doctoral thesis
"Hazard identification and occupational risk assessment of ultrasonic noise in the selected branches of industry" -  abstract