Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj


Działalność wydawnicza Instytutu służy upowszechnianiu wyników prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych prowadzonych w ramach problematyki związanej z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia człowieka w środowisku pracy. Poza upowszechnianiem osiągnięć badawczych CIOP, wydawnictwa Instytutu pełnią istotną rolę w popularyzowaniu wiedzy z dziedziny bezpieczeństwa pracy i ergonomii, oraz kreowaniu społecznej świadomości o zagrożeniach zawodowych oraz potrzebie i metodach skutecznej profilaktyki.
Aktualna oferta wydawnicza CIOP obejmuje zarówno wydawnictwa ciągłe, jak i liczne książki - monografie, podręczniki, serie wydawnicze dużych publikacji tematycznych oraz inne opracowania z dziedzin związanych z problematyką bhp, a ponadto broszury, poradniki, dyrektywy i listy kontrolne.

 

Kontakt:
Kierownik Działu Wydawnictw
mgr Lucyna Wyciszkiewicz-Pardej
e-mail: luwyc@ciop.pl

Kierownictwo
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Kierownik Działu
mgr Lucyna Wyciszkiewicz-Pardej
luwyc[at]ciop.pl
Pracownie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Redakcja Wydawnictw Naukowych
Redakcja Kwartalnika „International Journal of Occupational Safety and Ergonomics"
Redakcja Miesięcznika „Bezpieczeństwo Pracy"
Pracownicy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Redakcja Kwartalnika „International Journal of Occupational Safety and Ergonomics"
   telefon e-mail
   prof. dr hab. Roman Broszkiewicz - robro[at]ciop.pl
   mgr Aleksandra Gołębiowska - algol[at]ciop.pl
   mgr Katarzyna Stanek - kasta[at]ciop.pl
 • Redakcja Miesięcznika „Bezpieczeństwo Pracy"
   Kierownik telefon e-mail
   mgr Kamil Jach 46-48 kajac[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   mgr Michalina Kondej-Matarewicz - mimat[at]ciop.pl
   mgr Elżbieta Mauer - elmau[at]ciop.pl
 • Redakcja Wydawnictw Naukowych
   telefon e-mail
   mgr Anna Antoniszewska - anant[at]ciop.pl
   mgr Anna Borkowska - anbor[at]ciop.pl
   mgr Krystyna Lewandowska - krlew[at]ciop.pl
   mgr Jolanta Maj - jochu [at]ciop.pl
   mgr Dorota Marzec - doszy[at]ciop.pl
   mgr Małgorzata Przybyszewska - maprz[at]ciop.pl
   dr Agnieszka Szczechura - agszc[at]ciop.pl
   mgr Katarzyna Szumotalska-Samorek - kaszu[at]ciop.pl