Oferta

Bazy danych i programy

STER - Komputerowy System Wspomagający Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

System STER stanowi nowoczesne narzędzie komputerowe wspomagające kompleksowo prowadzenie większości działań związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie: m.in. identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka zawodowego, sporządzania dokumentacji powypadkowej, doboru środków ochrony indywidualnej i innych, z wykorzystaniem wewnętrznych źródeł wiedzy o bhp zawartych w systemie.

Program komputerowy wspomagający prowadzenie działań z zakresu BHP dla małych przedsiębiorstw i mikro- przedsiębiorstw

Program MIKRO-BHP jest prostą w obsłudze aplikacją wyposażoną w zestaw funkcji, wspomagających najważniejsze, obowiązkowe czynności z zakresu bhp, stanowiąc zarazem wyprofilowane branżowo kompendium wiedzy z tej dziedziny oraz bogate źródło instruktażowych informacji i opisów działań z zakresu prewencji wypadkowej...

PRO-M - program wspierający ocenę ryzyka w procesie projektowania maszyn

„Producent maszyny lub jego upoważniony przedstawiciel musi zapewnić przeprowadzenie oceny ryzyka w celu określenia wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, które mają zastosowanie do maszyny: zatem maszyna musi być zaprojektowana i wykonana z uwzględnieniem wyników oceny ryzyka.” Dyrektywa 2006/42/WE

Program “Krecio” służy do samooceny stopnia zmęczenia wzroku oraz warunków pracy wzrokowej na stanowiskach pracy z komputerem.

Z pomocą programu w dowolnej chwili podczas pracy można: sprawdzić w sposób szacunkowy swoje zmęczenie wzroku (program: Test), a następnie postąpić według komentarza / zaleceń Krecia, ocenić warunki pracy wzrokowej, odpowiadając na zawarte w ankiecie pytania...