Wykaz
Opis

Określenie wpływu parametrów strukturalnych na właściwości filtracyjne kompozytów włóknikowych stosowanych do ochrony przed zagrożeniem aerozolami cieczy
mgr inż. Tomasz Jankowski

 

PL

mgr inż. Tomasz Jankowski

Tytuł rozprawy doktorskiej

"Określenie wpływu parametrów strukturalnych na właściwości filtracyjne kompozytów włókninowych stosowanych do ochrony przed zagrożeniem aerozolami cieczy" - streszczenie

 

Recenzja Prof. dr hab. inż. Bogdan Mizieliński
Recenzja Dr hab. inż. Zbigniew Trzeciakiewicz, prof. nadzw. Pol. Śl.

 

ENG

Tomasz Jankowski, MSc Eng

Doctoral thesis

"Determination of the effect of structural parameters on the filtration properties of nonwoven composites used to protect against the risk of liquid aerosols" - abstract

 

Rada Naukowa Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego Uchwałą z dnia 17 listopada 2017 r. nadała mgr inż. Tomaszowi JANKOWSKIEMU stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska.