Wykaz
Opis

Modelowanie i prognozowanie wpływu poprawy procesów zarządczych w systemie zarządzania BHP na poziom bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie
mgr Anna Skład

 

PL

mgr Anna Skład

Tytuł rozprawy doktorskiej

"Modelowanie i prognozowanie wpływu poprawy procesów zarządczych w systemie zarządzania bhp na poziom bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie" - streszczenie

 


Recenzja dr hab inż. Marek Młyńczak, prof. nadzw. PWr
Recenzja dr hab inż. Wioletta Bajdur, prof. PCz

 

ENG
Anna Skład, MSc Eng
Doctoral thesis
"Modelling and forecasting the impact of improvement of management processes in the OSH management system on the safety performance in the enterprise" - abstract

 

 

Rada Naukowa Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego Uchwałą z dnia 21 grudnia 2017 r. nadała mgr Annie SKŁAD stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska.