Wykaz
Opis

Analiza przyczyn wypadków przy pracy w Państwowej Straży Pożarnej zaistniałych w akcjach ratowniczych
mgr inż. Robert Piec

PL

mgr inż. Robert Piec

Tytuł rozprawy doktorskiej

"Analiza przyczyn wypadków przy pracy w Państwowej Straży Pożarnej
zaistniałych w akcjach ratowniczych" - streszczenie

 

Recenzja Dr hab. inż. Bogdan Kosowski
Recenzja Prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz

 

ENG

Robert Piec, M.Sc. (Eng.)

 Doctoral thesis

"Analysis of accidents causes at work in the State Fire Service occurring during rescue operations" - abstract

 

 

Rada Naukowa Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego Uchwałą z dnia 22 grudnia 2016 r. nadała bryg. mgr inż. Robertowi PIECOWI stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska.