Wykaz
Opis

Analiza wpływu warunków skrawania na zagrożenia wypadkowe związane ze zjawiskiem odrzutu podczas frezowania materiałów drzewnych
mgr inż. Mariusz Dąbrowski

PL:
mgr inż. Mariusz Dąbrowski

Tytuł rozprawy doktorskiej
"Analiza wpływu warunków skrawania na zagrożenia wypadkowe związane ze zjawiskiem odrzutu podczas frezowania materiałów drzewnych" - streszczenie

 

Recenzja  Prof. dr hab. Jerzy Smardzewski

Recenzja  Prof. dr hab. Bogusław Bajkowski

 

 

ENG:
Mariusz Dąbrowski, M.Sc. (Eng.)

Doctoral thesis
"Analysis of the influence of cutting conditions on accident hazards associated with kickback in milling wood materials." -  abstract