XXVIII edycja konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy „DEPRESJA”

 

XXVIII  edycja konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy „DEPRESJA”

Regulamin XXVIII edycji konkursu 
Ogólny regulamin konkursu na plakat i oświadczenie

    Organizator konkursu:
  Centralny Instytut Ochrony Pracy
  – Państwowy Instytut Badawczy
    Współorganizatorzy konkursu:

 • Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie,
 • Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi,
 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.

    Honorowy Patronat:


Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Główny Inspektor Pracy

     Partner merytoryczny konkursu:
   Fundacja Wemenders

    Sponsor XXVIII edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy:

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Uroczysty FINAŁ KONKURSU

 

Finał konkursu, wręczenie nagród Laureatom oraz oficjalne otwarcie wystawy pokonkursowej odbyło się 25 czerwca 2019 (wtorek) o godzinie 11:00 w hallu głównym Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Czerniakowskiej 16 w Warszawie.

Wzięli w nim udział goście z instytucji i urzędów centralnych oraz firm współpracujących z CIOP-PIB m.in. główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek, dyrektor Anita Gwarek z Ministerstwa  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Bogdan Grzybowski z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i dyrektor Paweł Mońka z firmy Gaz-System S.A., który zapewnił, że prace konkursowe zostaną zawieszone w siedzibach spółki, a zatem znajdą się tak blisko pracowników, jak to możliwe. Podkreślano, że prewencja buduje kulturę pracy, a skoro Instytut  sięga po artystyczne środki wyrazu konsekwentnie od 1997 roku, to  działania mają niewątpliwie przełożenie na lepszy kształt naszego środowiska pracy.

W trakcie uroczystości zaproszeni goście wystąpili z krótkimi przemówieniami a przewodniczący Jury konkursu, prof. Władysław Pluta, odczytał protokół z posiedzenia Jury, następnie wręczono dyplomy laureatom konkursu.

Dodatkowo z okazji obchodów jubileuszu 100-lecia istnienia Państwowej Inspekcji Pracy, Główny Inspektor Pracy (honorowy partner konkursu) przyznał specjalne wyróżnienie pracy Emila Idzikowskiego.

PDF – KATALOG POKONKURSOWY

 

 

 

 

 

 

 

 

LAUREACI KONKURSU

 

Nagrody główne:

II nagroda – Dorota Dąbrowska III nagrodaSzymon-Szymankiewicz<

 

Wyróżnienia:

Marta Stec
Kacper Brzezicki Emil Idzikowski
Patryk Hornik Szymon-Szymankiewicz

 

Autorzy prac wybranych na wystawę pokonkursową

 

 

Posiedzenie Jury konkursu

 

W dniu 16 maja 2019 r. w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym odbyło się posiedzenie Jury XXVIII edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy pn. „Depresja”. Na konkurs spłynęła rekordowa liczba 351 projektów plakatów.

 

 

 

Jury konkursu:

 1. prof. Władysław Pluta – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie – Przewodniczący Jury
 1. prof. Tomasz Bogusławski – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 2. prof. Adam Gedliczka – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
 3. Renata Górna – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
 4. prof. dr hab. med. Danuta Koradecka – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
 5. dr hab. Mieczysław Piróg – Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
 6. prof. Marek Stańczyk – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 7.  Elżbieta Świętoń−Moczulska – Główny Inspektorat Sanitarny
 8. Wojciech Myjak – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 9.  Anita Gwarek - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 10.  Dariusz Głuszkiewicz – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 11.  Małgorzata Sokalska - NSZZ „Solidarność"
 12.  Jacek Pawilonis - Państwowa Inspekcja Pracy
 13.  prof. Sławomir Iwański – Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi
 14.  Andrzej Najmiec - Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
 1. Marta Derlicka – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
 2. Jolanta Maj – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

 

Jury przyznało trzy nagrody główne i pięć równorzędnych wyróżnień, a 61 projektów plakatów (łącznie z nagrodzonymi i wyróżnionymi) wybrało do zaprezentowania na wystawie pokonkursowej i w katalogu.

 

 

 

 

 

Laureaci Konkursu

 

Nagrody główne:

I nagroda – nie przyznano
II nagroda – Dorota Dąbrowska, Skarżysko-Kamienna, godło: 488843
III nagroda - Szymon Szymankiewicz, Poznań, godło: 132465

 

Wyróżnienia:

 

 • Kacper Brzezicki, Kielce, godło: 242304
 • Patryk Hornik, Czarny Dunajec, godło: 981024A
 • Emil Idzikowski, Warszawa, godło: 152637
 • Marta Stec, Maków Podhalański, godło: 881058 (seria 2 plakatów)
 • Szymon Szymankiewicz, Poznań, godło: 859607

 

 

Tematyka konkursu

 

Depresja jest chorobą, która podobnie jak grypa może dotknąć każdego. Nie pyta o płeć, wiek oraz sytuację ekonomiczną. Zachorować może każdy, choć choroba ta częściej dotyka kobiety. Jak wynika z najnowszego raportu NIZP-PZH w 2016 r. w Polsce w poradniach zdrowia psychicznego leczono 1,4 mln osób zmagających się z zaburzeniami zdrowia psychicznego, m.in. depresją.

 

Bardzo często bagatelizuje się objawy depresji, ponieważ uważa się, że to jedynie chwilowe obniżenie nastroju, gorszy dzień, który niebawem sam minie. Tymczasem jest to poważna choroba, która nie pozwala normalnie pracować, uczyć się, jeść, spać czy po prostu dobrze się bawić. Już dziś stanowi jeden z głównych problemów zdrowotnych na świecie i częstą przyczynę przedwczesnej utraty zdolności do pracy w krajach uprzemysłowionych, a częstotliwość jej występowania będzie wzrastać.

 

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że co dziesiąty pacjent zgłaszający się do lekarza pierwszego kontaktu z powodu innych dolegliwości ma pełnoobjawową depresję. Drugie tyle osób cierpi z powodu pojedynczych objawów depresyjnych. Najczęściej występujące to: stopniowa utrata radości życia i odczuwania przyjemności, ograniczenie aktywności życiowej, stopniowa utrata zainteresowań, trudności w podejmowaniu różnych czynności i działań, aż do ich skrajnego zaniechania. Pojawiają się depresyjne myśli, lęk, narastające poczucie utraty sensu życia czy poczucie beznadziei. Depresji towarzyszą też inne, mniej typowe dolegliwości, które utrudniają właściwe rozpoznanie choroby, jak zaburzenie koncentracji uwagi, poczucie pogorszenia pamięci, zaburzenia snu, zmniejszenie lub utrata apetytu. Niestety ponad połowa tak objawiających się przypadków depresji pozostaje nierozpoznana, a spośród osób z rozpoznaną depresją jedynie część otrzymuje adekwatne leczenie.

 

Jak wskazują wyniki badań przyczyny zaburzeń depresyjnych są złożone,  jednak w przypadku 1/3 chorych upatruje się ich w czynnikach związanych z pracą. Powodem bywa wysoki poziom stresu wynikający z nierównowagi wymagań i poczucia kontroli, złego stylu zarządzania, poczucia przeciążenia obowiązkami, a także przemocy psychicznej i mobbingu. Nie każdy potrafi stawić czoła wyzwaniom zawodowym i sprostać wymaganiom dnia codziennego. Dla ponad 5% populacji ta nierówna walka kończy się  chorobą związaną z zaburzeniami nastroju. Tak powszechną, a jednak wciąż stygmatyzowaną.

 

Praca zawodowa jest obszarem życia, który może depresję wywołać, ale także z jej powodu ucierpieć. Zaburzenia depresyjne obniżają jakość życia, a także zdolność do pracy zawodowej i jej efektywność. Mogą też być jednym z głównych powodów wcześniejszego przechodzenia na emeryturę lub rezygnacji z pracy w młodym wieku. Z tego względu niezwykle ważna jest znajomość natury i objawów depresji oraz podstaw jej diagnostyki i leczenia, a przede wszystkim wzrost świadomości społecznej z tego zakresu.

 

Nagrody:

I nagroda – 5 tys. zł
II nagroda – 3 tys. zł
III nagroda – 2 tys. zł
5 wyróżnień (równorzędnych) – po 1 tys. zł każde

 

Harmonogram konkursu:

23 lutego 2019 r. - Ogłoszenie konkursu

7 maja 2019 r. – termin składania prac konkursowych

16 maja 2019 r. – posiedzenie jury konkursowego (Warszawa)

25 czerwca 2019 r.finał konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej.

 

Informacje dotyczące konkursu:

kurator konkursu - Agnieszka Szczygielska
e-mail: agnieszka.szczygielska@ciop.pl

tel. 22 623 36 86

 

 

Plakaty biorące udział w dotychczasowych edycjach konkursu można oglądać śledząc profil na Instagramie.