Seminarium - Olsztyn

Seminarium: „Ograniczanie wypadków przy pracy”

 

W dniu 22 marca 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie, przy współpracy z olsztyńskim oddziałem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP oraz Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym, zorganizowałseminarium „Ograniczanie wypadków przy pracy”. Spotkanie odbyło się w ramach Warmińsko-Mazurskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy oraz ogólnopolskiej kampanii „Prewencja wypadkowa”. 

Głównym celem zarówno Strategii jak i kampanii jest zmniejszenie liczby wypadków przy pracy poprzez działania o charakterze prewencyjno-promocyjnym. Województwo warmińsko-mazurskie jest niestety w ścisłej czołówce kraju, jeżeli chodzi o niekorzystne wskaźniki wypadkowości przy pracy. Spotkanie miało charakter podsumowania funkcjonującej od ponad roku Strategii i było przyczynkiem do dyskusji nad tym, czy tego rodzaju przedsięwzięcia są potrzebne i czy przynoszą oczekiwane rezultaty. 

W spotkaniu uczestniczyło prawie 150 osób. Byli to przedstawiciele władz województwa, parlamentarzyści, członkowie organizacji związkowych, organizacji pracodawców, przedstawiciele organów nadzoru i kontroli, pracownicy służb bhp oraz partnerzy Warmińsko-Mazurskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy. Uczestnicy seminarium mogli skorzystać z bogatej oferty wydawniczej, zapoznać się z nowościami na rynku artykułów bhp oraz uzyskać poradę z zakresu prawa pracy (stoisko PIP) czy ubezpieczeń społecznych (stoisko ZUS). 

Podstawowe pytanie, na które próbowali sobie odpowiedzieć uczestnicy seminarium, to: w jaki sposób wpłynąć na zmniejszenie liczby wypadków? W opinii Marka Wójciaka p.o. okręgowego inspektora pracy, który dokonał otwarcia spotkania: „Odpowiedź nie jest prosta, gdyż na wypadkowość przy pracy wpływa wiele czynników, dlatego konieczne jest  kompleksowe podejście: od kształtowania świadomości, poprzez szkolenia, dalej: wymianę dobrych praktyk, aż do stosowania narzędzi i instytucji prawnych w sposób pośredni mających wpływ na poprawę warunków pracy”. 

Okręgowy inspektor zwrócił uwagę uczestników seminarium na dane statystyczne dot. wypadków: „Może to szokujące, ale statystycznie w czasie trwania tego seminarium w naszym województwie dojdzie prawdopodobnie do 10 wypadków przy pracy, a w skali kraju zginie jeden człowiek. Jest bardzo prawdopodobne, że w czasie mojej krótkiej wypowiedzi ktoś w kraju ulegnie wypadkowi przy pracy, ponieważ w Polsce średnio co 5 min dochodzi do wypadku”. 

W dalszej części seminarium omówione zostały działania realizowane w ramach Warmińsko-Mazurskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy (prezes olsztyńskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP) wypadkowość w województwie warmińsko-mazurskim w porównaniu do innych obszarów kraju (inspektor pracy OIP w Olsztynie) oraz działania prewencyjne, w tym kampanie społeczne realizowane w ostatnich latach przez Państwową Inspekcję Pracy (obejrzyj prezentację). 

W drugiej części seminarium zajmowano się głównie bezpieczeństwem pracy w budownictwie, m.in. w małych firmach budowalnych (temat omówił pracownik CIOP-PIB), skutecznością konkursów w zapobieganiu wypadkom (na temat m.in. konkursu PIP „Buduj bezpiecznie” wypowiadał się prezes Olsztyńskiej Izby Budowlanej) oraz przykładami „dobrych praktyk” w ograniczaniu wypadków, stosowanych przez firmy z regionu Warmii i Mazur: 

  • Michelin Polska S.A. - ściągnij opis (pdf)
  • Dekorglass Działdowo S.A. - ściągnij opis (pdf) oraz prezentację dobrej praktyku bhp (pdf)
  • Bastek Coffee & Tea Sp.j. - ściągnij opis (pdf)
  • EXPOM S.A. - ściągnij opis (pdf) oraz prezentację dobrej praktyku bhp (pdf).

W spotkaniu uczestniczyło prawie 150 osób. Byli to przedstawiciele władz województwa, parlamentarzyści, członkowie organizacji związkowych, organizacji pracodawców, przedstawiciele organów nadzoru i kontroli, pracownicy służb bhp oraz partnerzy Warmińsko-Mazurskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy. Uczestnicy seminarium mogli skorzystać z bogatej oferty wydawniczej, zapoznać się z nowościami na rynku artykułów bhp oraz uzyskać poradę z zakresu prawa pracy (stoisko PIP) czy ubezpieczeń społecznych (stoisko ZUS). 

Strategia została objęta patronatem honorowym przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego oraz Marszałka Województwa.

Dokumentacja fotograficzna seminarium: