Analiza kosztów i korzyści BHP


W serwisie Analiza kosztów i korzyści BHP zamieszczone są aplikacje przeznaczone do analizy kosztów i korzyści wynikających z wdrażania szeroko pojętych działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie posiadające następujące funkcjonalności:

  • Obliczenie składki na ubezpieczenie wypadkowe
  • Obliczenie kosztów wypadku przy pracy z możliwością wydruku Karty kosztów wypadku przy pracy
  • Obliczenie kosztów choroby zawodowej z możliwością wydruku Karty kosztów choroby zawodowej
  • Obliczenie kosztów bhp ponoszonych przez przedsiębiorstwo z możliwością wydrukowania dokumentu zawierającego dane do analizy relacji kosztów i korzyści bhp (w tym koszty prewencji i koszty świadczeń).


W serwisie Analiza kosztów i korzyści BHP zawarte są m.in. informacje dotyczące:

  • zasad wyliczania składki na ubezpieczenie wypadkowe
  • przedstawienia poszczególnych składników kosztów wypadków przy pracy oraz sposobu wyliczenia całkowitego kosztu wypadku,
  • pokazania poszczególnych składników kosztów prewencji,
  • prezentacji powiązań kosztów prewencji z poziomem bezpieczeństwa i warunków bhp w przedsiębiorstwie
  • wyjaśnienia pojęcia korzyści wynikających ze stosowania bhp w przedsiębiorstwie,
  • zasad wykonywania poszczególnych rodzajów analiz relacji koszt-korzyść wraz z przedstawieniem celu przeprowadzania zestawień porównawczych.