Składniki kosztu choroby zawodowej

   Koszt choroby zawodowej w przedsiębiorstwie można obliczyć sumując wszystkie składniki kosztów, które są związane ze zdiagnozowaniem u pracownika choroby zawodowej:

 Ko = (KA + KPMiT + KN + KZ + KŚ +KI ) - O

gdzie:

  1. Ko - całkowity koszt choroby zawodowej,
  2. KA - koszt absencji chorobowej,
  3. KPMiT - koszt pomocy medycznej i transportu,
  4. KN - koszt nadgodzin,
  5. KZ - koszt zastępstw,
  6. KŚ - koszt odszkodowań,
  7. KI - koszty inne,
  8. O - odszkodowania otrzymane przez przedsiębiorstwo z instytucji ubezpieczeniowych (zmiejszające koszty wypadków)

 

   Do ponoszonych kosztów przez przedsiębiorstwo związanych z chorobą zawodową należą także dodatkowe wynagrodzenia związane z pracą w nadgodzinach, odszkodowania i inne świadczenia pieniężne. Uwzględnić tu również należy koszty związane z transportem chorego i płatnej pomocy medycznej poza zakładem pracy.