Instrukcja obsługi aplikacji

 

   Udostępnione aplikacje pozwalają użytkownikowi obliczyć poniesione przez przedsiębiorstwo koszty BHP w przypadku wypadku przy pracy oraz choroby zawodowej, analizę kosztów BHP  w wybranych okresach czasu: miesięcznym, kwartalnym, półrocznym oraz rocznym a także wyliczyć wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe.

 • Analiza kosztów i korzyści BHP

  Przed rozpoczęciem procesu wypełniania poszczególnych pól formularzy należy dokonać wyboru rodzaju udostępnionego formularza:

  • karta wypadku przy pracy,
  • karta choroby zawodowej,
  • analiza kosztów BHP.

  Po wybraniu opcji Dalej zostanie wyświetlony wybrany do wypełnienia rodzaj formularza.  Podczas wpisywania danych w wybrane pola edycyjne część danych na formularzu będzie w sposób automatyczny wypełniana, zgodnie z ustalonymi zasadami wyliczania danych.

  Po zakończeniu procesu wpisywania danych do formularza tj. wyliczeniu Kosztu BHP ogółem, użytkownik ma do wyboru następujące opcje:

  • wydrukowanie wprowadzonych danych w postaci pliku zapisanego w formacie pdf (Wygeneruj PDF) w lokalnym katalogu pobieranych plików, w lokalizacji określonej w ustawieniach przeglądarki internetowej,
  • zapisanie wprowadzonych danych w postaci pliku zapisanego w formacie txt (Zapisz do pliku *.txt) w lokalnym katalogu pobieranych plików, w lokalizacji określonej w ustawieniach przeglądarki internetowej, w celu późniejszego ponownego wykorzystania wprowadzonych danych na poszczególnych formularzach aplikacji.

  UWAGA: Wprowadzone dane przez użytkownika nie są przechowywane na serwerze udostępniającym powyższą aplikację, a  mogą być tylko i wyłącznie zapisane na urządzeniu użytkownika aplikacji, na jego wyraźne życzenie.


  Wczytanie danych do formularza z zapisanego uprzednio pliku w formacie txt możliwe jest po wybraniu opcji Wybierz plik  a następnie wskazaniu odpowiedniego pliku zapisanego na urządzeniu użytkownika aplikacji. Po zatwierdzeniu wyboru pliku dane w nim zawarte zostaną wstawione do poszczególnych pól formularza.
  Opcja Czyść pola  pozwala na usunięcie wszystkich danych z formularza.


  Wszelkie uwagi dotyczące działania aplikacji prosimy kierować na adres: webmaster@ciop.pl
  Zachęcamy także do wypełnienia ankiety dotyczącej aplikacji.

   

 • Składka na ubezpieczenie wypadkowe

  Korzystając z zamieszczonego w serwisie kalkulatora składki wypadkowej - aplikacji „Składka na ubezpieczenie wypadkowe”  można obliczyć zarówno procentową, jak i kwotową wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe w przedsiębiorstwie. Za pomocą kalkulatora można także przeprowadzać różnego rodzaju analizy wysokości składki w zależności od wprowadzonych zmian zarówno w liczbie ubezpieczonych, jak i w liczbie wypadków przy pracy, w tym śmiertelnych i ciężkich oraz w liczbie osób pracujących w warunkach zagrożenia.

  Po wprowadzeniu kompletu danych i wybraniu opcji Wylicz wskaźniki  zostaje obliczona procentowa i kwotowa wysokość składki wypadkowej. Powyżej wyliczonej składki przedstawione są następujące kategorie ryzyka:

  • K1 - kategoria ryzyka odpowiadająca wskaźnikowi poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem,
  • K2 - kategoria ryzyka odpowiadająca wskaźnikowi poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich,
  • K3 - kategoria ryzyka odpowiadająca wskaźnikowi zatrudnionych w warunkach zagrożenia, które występują w razie przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
  • Kzx - kategoria ryzyka dla danego płatnika składek,
  • Kdx - kategoria ryzyka dla danej grupy działalności.