Krajowe dane statystyczne

 

   W tym dziale tematycznym są zamieszczone informacje o danych statystycznych dotyczących wypadków przy pracy rejestrowanych w krajowych bazach danych – Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Krajowe dane statystyczne