Zakres danych, definicje podstawowych pojęć i metodyka rejestrowania informacji

 

Zakres danych, definicje podstawowych pojęć i metodyka rejestrowania informacji

 

  • PIP rejestruje informacje o badanych przez inspektorów wypadkach przy pracy, a więc o wypadkach śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych, uwzględniając w swoich rejestrach zarówno datę zaistnienia wypadku, jak i datę zgłoszenia wypadku do PIP;
  • PIP rejestruje pogłębione dane dotyczące pracy: miejsce powstania wypadku przy pracy, informacje na temat osoby poszkodowanej, skutków wypadku, przebiegu wypadku i przyczyn wypadku;
  • PIP rejestruje dane dotyczące wypadków przy pracy na podstawie formularza „Statystycznej Karty Wypadku Z-KW” (stosując dodatkowe narzędzia i klasyfikacje) i metodyce opracowanej przez Eurostat w ramach ESAW;
  • Opis przebiegu wypadków przy pracy rejestrowanych przez PIP oparty jest o model wypadku przyjęty przez Eurostat;
  • Rejestrowane przez PIP informacje dotyczące wypadków przy pracy i osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy umieszczane są w publikacjach GIP „Sprawozdanie GIP z działalności PIP za…” dany rok;
  • Coroczna publikacja GIP informuje o wypadkach przy pracy, które miały miejsce w danym roku i zostały zgłoszone do PIP do marca roku w którym jest publikowane sprawozdanie;
  • Informacje w bazie danych PIP są bardziej aktualne niż w bazach GUS i ZUS, ponieważ w bazach danych PIP ponad 95% wypadków śmiertelnych i ciężkich jest rejestrowanych w roku ich zaistnienia – znaczna ich część (ok. 40% dla wypadków ciężkich i 50% dla wypadków śmiertelnych) jest rejestrowanych w bazie danych w tym samym dniu, w którym zaistniało zdarzenie, a około 80% w przeciągu siedmiu dni;
  • PIP ma znacznie rozleglejsze narzędzia i uprawnienia do egzekwowania obowiązku sprawozdawczości niż GUS.