Dane statystyczne dotyczące wypadków przy pracy

 

Dane statystyczne dotyczące wypadków przy pracy

 

 

Liczba poszkodowanych w zaistniałych w latach 2013-2015 wypadkach przy pracy, które zostały zbadane przez inspektorów pracy

Rys. Liczba poszkodowanych w zaistniałych w latach 2013-2015 wypadkach przy pracy,

które zostały zbadane przez inspektorów pracy

opracowanie na podstawie sprawozdania GIP z działalności PIP za rok 2015

 

 

Okoliczności wypadków przy pracy

 

 

Rodzaje działalności gospodarczej,

Rys. Rodzaje działalności gospodarczej,

w których najczęściej powstawały zbadane przez inspektorów pracy wypadki przy pracy

opracowanie na podstawie sprawozdania GIP z działalności PIP za rok 2015

 

 

Staż pracy w zakładzie pracy poszkodowanych

Rys. Staż pracy w zakładzie pracy poszkodowanych w wypadkach przy pracy,

które zostały zbadane przez inspektorów pracy w 2015 roku

opracowanie na podstawie sprawozdania GIP z działalności PIP za rok 2015

 

 

Przebieg wypadków przy pracy

 

 

Wydarzenia będące odchyleniem od stanu normalnego najczęściej występujące

Rys. Wydarzenia będące odchyleniem od stanu normalnego najczęściej występujące, w wypadkach przy pracy,

które zostały zbadane przez inspektorów pracy w 2015 roku

opracowanie na podstawie sprawozdania GIP z działalności PIP za rok 2015

 

 

Wydarzenia powodujące uraz najczęściej występując

Rys. Wydarzenia powodujące uraz najczęściej występujące w wypadkach przy pracy,

które zostały zbadane przez inspektorów pracy

opracowanie na podstawie sprawozdania GIP z działalności PIP za rok 2015 i za rok 2014