Wykaz
Opis

Aktywne układy materiałów Z elementami z dwukierunkowym efektem pamięci kształtu przeznaczone na odzież ciepłochronną
mgr inż. Anna Dąbrowska

PL

mgr inż. Anna Dąbrowska

Tytuł rozprawy doktorskiej

"Aktywne układy materiałów Z elementami z dwukierunkowym efektem pamięci kształtu przeznaczone na odzież ciepłochronną" - streszczenie

 

Recenzja Prof. dr hab. inż. Krzysztof Dems

Recenzja Dr hab. inż. Katarzyna Grabowska - Prof. PŁ

 

ENG

Anna Dąbrowska, M.Sc. (Eng.)

Doctoral thesis

"Active textile systems with elements with two-way shape memory effect for clothing protecting against cold" abstract

 

Rada Naukowa Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego Uchwałą z dnia 12 lipca 2017 r. nadała mgr inż. Annie DĄBROWSKIEJ stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska.