Wykaz
Opis

Badania porównawcze metod oceny efektywności chłodzenia mateńałów zawierających związki zmiennofazowe, w zależności od typu zastosowanych symulatorów cieplnych
mgr inż. Magdalena Młynarczyk

PL

mgr inż. Magdalena Młynarczyk

Tytuł rozprawy doktorskiej

"Badania porównawcze metod oceny efektywności chłodzenia materiałów zawierających związki zmiennofazowe, w zależności od typu zastosowanych symulatorów cieplnych" streszczenie

 

Recenzja Dr hab. inż. Małgorzata Matusiak

Recenzja Prof. zw. dr hab. inż. Bogdan Mizieliński

 

ENG

Magdalena Młynarczyk, M.Sc. (Eng.)

Doctoral thesis

"Comparative studies of measurement methods of the cooling efficiency of fabrics with phase-change materials, depending on the used type of the thermal simulators" abstract

 

Rada Naukowa Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego Uchwałą z dnia 12 lipca 2017 r. nadała mgr inż. Magdalenie MŁYNARCZYK stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska.