Wykaz
Opis

"Analiza śladowych ilości lotnych związków organicznych (LZO) w środowisku pracy biurowej z użyciem desorpcji termicznej połączonej z kapilarną chromatografią gazową"
mgr Joanna Kowalska

PL:
mgr Joanna Kowalska

Tytuł rozprawy doktorskiej
"Analiza śladowych ilości lotnych związków organicznych (LZO) w środowisku pracy biurowej z użyciem desorpcji termicznej połączonej z kapilarną chromatografią gazową" - streszczenie

 

Recenzja dr hab. Magdalena Biesaga
Recenzja dr hab. inż. Joanna Kałużna-Czaplińska

 

 

ENG:
Joanna Kowalska, M.Sc.

 Doctoral thesis
"Analysis of the Trace Amount of Volatile Organic Compounds (VOC) in Office Work Environment with the Use of Thermal Desorption Combined with Capillary Gas Chromatography." -  abstract