Wykaz
Opis

"Modele neuronowe w systemach aktywnej redukcji hałasu ze sprzężeniem do przodu i nieliniową pierwotną ścieżką sygnału"
mgr Tomasz Krukowicz

PL

mgr Tomasz Krukowicz

Tytuł rozprawy doktorskiej

"Modele neuronowe w systemach aktywnej redukcji hałasu ze sprzężeniem do przodu i nieliniową pierwotną ścieżką sygnału" - streszczenie

 

Recenzja Dr hab. inż. Marek Pawełczyk
Recenzja Dr hab. inż. Wojciech P. Rdzanek
Recenzja Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadusiewicz

 

ENG

Tomasz Krukowicz, M.Sc.

 Doctoral thesis

"Neural modeling in feedforward active noise control systems with nonlinear primary path" - abstract