PODSTAWY I METODY OCENY ŚRODOWISKA PRACY

PIMOŚP - NUMER 4 (86) 2015
 • Zagrożenia dla skóry rąk pracowników przemysłu meblowego
  Joanna Kurpiewska , s. 5
 • 1,4-Dichlorobenzen. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego
  Katarzyna Konieczko, Sławomir Czerczak , s. 13
 • 2-Etyloheksan-1-ol. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego
  Katarzyna Konieczko, Sławomir Czerczak , s. 61
 • Ftalan dietylu – frakcja wdychalna. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego
  Jadwiga Szymańska, Barbara Frydrych , s. 89
 • Tetrahydrofuran. Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy metodą chromatografii gazowej
  Anna Jeżewska , s. 91
 • Octan butylu (n-butylu) i jego izomery – octan sec-butylu i octan izobutylu. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego
  Małgorzata Kupczewska-Dobecka , s. 131
 • Procedura pomiaru hałasu ultradźwiękowego
  Jan Radosz , s. 169
 • Indeks artykułów problemowych opublikowanych w latach 2000-2015
  s. 203
 • Indeks monograficznych dokumentacji opublikowanych w latach 2000-2015
  s. 207
 • Indeks metod i procedur oznaczania opublikowanych w latach 2000-2015
  s. 219
 • Zagrożenia dla skóry rąk pracowników przemysłu meblowego
  Joanna Kurpiewska  1,4-Dichlorobenzen. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego
  Katarzyna Konieczko, Sławomir Czerczak  2-Etyloheksan-1-ol. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego
  Katarzyna Konieczko, Sławomir Czerczak  Ftalan dietylu – frakcja wdychalna. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego
  Jadwiga Szymańska, Barbara Frydrych  Tetrahydrofuran. Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy metodą chromatografii gazowej
  Anna Jeżewska  Octan butylu (n-butylu) i jego izomery – octan sec-butylu i octan izobutylu. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego
  Małgorzata Kupczewska-Dobecka  Procedura pomiaru hałasu ultradźwiękowego
  Jan Radosz  Indeks artykułów problemowych opublikowanych w latach 2000-2015
  Indeks monograficznych dokumentacji opublikowanych w latach 2000-2015
  Indeks metod i procedur oznaczania opublikowanych w latach 2000-2015
  Artykuły z roczników
  2023 - 2004
  Wybierz rocznikWybierz numer