Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


PODSTAWY I METODY OCENY ŚRODOWISKA PRACY

PIMOŚP - NUMER 3 (85) 2015
 • Metody generowania nanoobiektów o stabilnych stężeniach – przegląd piśmiennictwa
  Beata Kaczorowska , s. 5
 • 3,3’-Dimetoksybenzydyna. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego
  Andrzej Starek , s. 15
 • Hydrazyna. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego
  Marek Jakubowski, Małgorzata Kupczewska-Dobecka , s. 35
 • Karbaminian etylu. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego
  Jadwiga Szymańska, Elżbieta Bruchajzer, Barbara Frydrych , s. 67
 • Dimetyloamina. Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy metodą wysokosprawnej chromatografi i cieczowej
  Marzena Bonczarowska, Sławomir Brzeźnicki , s. 107
 • Kwas nadoctowy. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy
  Joanna Kowalska, Agnieszka Woźnica , s. 125
 • Tal i jego związki. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy
  Jolanta Surgiewicz , s. 143
 • Recenzenci
 • Treść numerów 3(81) 2014 - 2(84) 2015
 • Metody generowania nanoobiektów o stabilnych stężeniach – przegląd piśmiennictwa
  Beata Kaczorowska  3,3’-Dimetoksybenzydyna. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego
  Andrzej Starek  Hydrazyna. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego
  Marek Jakubowski, Małgorzata Kupczewska-Dobecka  Karbaminian etylu. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego
  Jadwiga Szymańska, Elżbieta Bruchajzer, Barbara Frydrych  Dimetyloamina. Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy metodą wysokosprawnej chromatografi i cieczowej
  Marzena Bonczarowska, Sławomir Brzeźnicki  Kwas nadoctowy. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy
  Joanna Kowalska, Agnieszka Woźnica  Tal i jego związki. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy
  Jolanta Surgiewicz  Recenzenci
  Treść numerów 3(81) 2014 - 2(84) 2015
  Streszczenia roczników
  2021 - 2001
  Wybierz rocznikWybierz numer