Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 5 (524) MAJ 2015
Wpływ warunków pracy na absencję chorobową kobiet i mężczyzn
Małgorzata Pęciłło

Kobiety częściej korzystają ze zwolnienia lekarskiego niż mężczyźni.  W Polsce, zgodnie z danymi publikowanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w 2013 r. 55% absencji całkowitej ubezpieczonych z tytułu choroby własnej przypadało na kobiety. W artykule podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy poziom absencji chorobowej  kobiet i mężczyzn jest powiązany z warunkami pracy.Elektroniczne i klasyczne metody wewnętrznego komunikowania się w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy
Zofia Pawłowska

W komunikacji wewnętrznej przedsiębiorstw coraz większą rolę odgrywają  metody elektroniczne. W celu określenia, w jakim stopniu są one wykorzystywane i uznawane za przydatne w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy  przeprowadzono badania w 86 przedsiębiorstwach. Wyniki badań wykazały, że klasyczne metody przekazywania informacji na tematy bhp (na zebraniach, w formie pisemnej oraz znaków graficznych, podczas dyskusji nieformalnych) są stosowane znacznie częściej niż elektroniczne i oceniane jako skuteczniejsze. Dominują one również wśród metod nowo wprowadzanych w ciągu ostatnich 3 lat w badanych przedsiębiorstwach.Problemy w pracy menedżera
Martyna Ostrowska, Aneta Michcik

Menedżer to dla wielu upragnione zajęcie, cieszące się nieustannie dużą popularnością  – i nie wygląda na to, aby miało się to szybko zmienić. Niestety takie czynniki, jak praca w nieustannym pośpiechu, konieczność podejmowania ważnych decyzji w krótkim czasie oraz poczucie dużej odpowiedzialności wpływają na pojawienie się w pracy menedżera wielu problemów. Wśród nich należy wymienić: stres, wypalenie zawodowe, problemy z zarządzaniem czasem, nieumiejętność współpracy z podwładnymi. W artykule scharakteryzowano najgroźniejsze z tych zagrożeń.Przegląd czynników organizacyjnych istotnych w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy
Anna Skład

Jednym z obszarów, w których należy poszukiwać źródłowych przyczyn wypadków przy pracy są czynniki organizacyjne. Artykuł prezentuje przegląd przedmiotowych czynników dokonany na podstawie publikacji z zakresu bezpieczeństwa pracy z uwzględnieniem podziału na pozycje omawiane w literaturze najczęściej i najrzadziej. W opracowaniu przedstawione zostały m. in. następujące czynniki: komunikacja, szkolenia, podział ról, centralizacja, formalizacja, koordynacja pracy, nadzór, dostępność zasobów, presja, kultura organizacyjna i kultura bezpieczeństwa, przywództwo, zaangażowanie pracowników.Autonomiczny system awaryjnego hamowania – działanie
Paweł Budziszewski

 

Samochody coraz częściej wyposażane są dziś  w automatyczne systemy bezpieczeństwa, których zadaniem jest zapobiegnięcie wypadkowi lub zminimalizowanie jego skutków. Funkcjonowanie takich systemów opiera się na złożonych algorytmach, które analizują sytuację drogową i wzajemną konfigurację jej uczestników i na tej podstawie przewidują prawdopodobny bieg wydarzeń oraz doprowadzają do podjęcia działań prewencyjnych w sytuacjach grożących wypadkiem. Niezmiernie istotne jest takie ustawienie tych algorytmów, żeby wspierały one kierowcę w sytuacji wypadkowej, ale jednocześnie nie utrudniały mu podejmowania innych działań prewencyjnych. Dla projektantów takich systemów niezwykle ważna jest więc wiedza o tym, jakie są zamierzenia kierowcy w momencie, gdy spodziewa się on wypadku.

 

Wykorzystanie rzeczywistego samochodu do badania zachowania kierowcy jest jednak praktycznie niemożliwe w sytuacji wypadkowej. Do badania takich przypadków nadaje się natomiast doskonale symulator jazdy samochodem.

 

 Streszczenia roczników
2021 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer