Informacje ogólne
 
Maksymalizuj
Minimalizuj


Instytut jest podstawową placówką naukowo-badawczą w Polsce zajmującą się kompleksowo problematyką kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka. 
Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzących do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii oraz wykonywanie innych zadań szczególnie ważnych dla osiągnięcia celów polityki społeczno-gospodarczej państwa w tej dziedzinie.

 
Rys historyczny
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Lokalizacja i kontakt
 
Maksymalizuj
Przywróć
biblio   ce

Biblioteka CIOP-PIB jest biblioteką specjalistyczną, dysponującą bogatym księgozbiorem z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy.

więcej

 

Centrum edukacyjne CIOP powstało w 1994 eoku jako część struktury organizacyjnej Instytutu utworzonej w celu realizowania zadań statutowych związanych z kształceniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

więcej

     
cert

Zakres certyfikacji prowadzonej w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy obejmuje:

- certyfikację wyrobów
- certyfikację systemów zarządzania
- certyfikację kompetencji personelu

więcej

  wyd

więcej

     
zp   pu
 
Kierownictwo
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Dyrektor
prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka
dakor@ciop.pl

Zastępca Dyrektora ds. Systemów Zarządzania i Certyfikacji
dr inż. Daniel Podgórski
dapod@ciop.pl
Zastępca Dyrektora ds. Techniki i Wdrożeń
dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska,
prof. nadzw. CIOP-PIB
mazaw@ciop.pl
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
mgr Mirosław Flejmer
mifle@ciop.pl
 Główny Księgowy
mgr Jolanta Patalan
jobia@ciop.pl
 
Rada naukowa
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Lista przedstawia skład Rady Naukowej wybranej w dniu 8 czerwca 2015 r. 


 • Przewodniczący Rady Naukowej
  • prof. dr hab. inż. Leon GRADOŃ
 • Wiceprzewodniczący Rady Naukowej
  • prof. dr hab. inż. Adam LIPOWCZAN
  • prof. dr hab. Roman BROSZKIEWICZ
 • Sekretarz Rady Naukowej
  • dr hab. inż. Dariusz PLEBAN, prof. nadzw. CIOP-PIB
 • Członkowie Rady Naukowej:
  • prof. dr hab. inż. Jan ADAMCZYK
  • dr inż. Agnieszka BROCHOCKA                              
  • dr Joanna BUGAJSKA                      
  • prof. dr hab. Bogusław BUSZEWSKI    
  • dr inż. Andrzej DĄBROWSKI
  • mgr inż. Mariusz DĄBROWSKI              
  • dr Agnieszka GAJEK 
  • prof. dr hab. n. med. Rafał L. GÓRNY
  • dr hab. inż. Andrzej GRABOWSKI, prof. nadzw. CIOP-PIB                
  • prof. dr hab. Barbara GWOREK
  • prof. dr hab. Maciej JAROSZ
  • prof. dr hab. med. Marcin KAMIŃSKI           
  • prof. dr hab. inż. Krzysztof KĘDZIOR        
  • prof. dr hab. Maria KONARSKA
  • prof. dr hab. med. Danuta KORADECKA
  • prof. dr hab. inż. Janusz KOWAL 
  • prof. dr hab. Jan K. LUDWICKI                      
  • dr inż. Katarzyna MAJCHRZYCKA                   
  • dr inż. Grzegorz OWCZAREK
  • prof. dr hab. inż. Zbigniew POPIOŁEK
  • dr Małgorzata POŚNIAK                  
  • dr hab. inż. Danuta ROMAN-LIU, prof. nadzw. CIOP-PIB             
  • dr hab. inż. Dariusz SAWICKI, prof. nadzw. PW 
  • dr hab. Elżbieta A. TRAFNY                          
  • prof. dr hab. inż. Stanisław WINCENCIAK
  • dr hab. inż. Agnieszka WOLSKA, prof. nadzw. CIOP-PIB
  • dr Lidia ZAPÓR
  • dr hab. inż. Wiktor Marek ZAWIESKA, prof. nadzw. CIOP-PIB
 
Struktura organizacyjna Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj