Produkty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
nr 118Adrian Adam Ambrożewicz II nagroda

Plakat nr 118.
- Adrian Adam Ambrożewicz

                                                                            Format: B2
Rok wydania: 2012


Plakat nr 119.
- Mariusz Grabowski

                                                                        Format: B2
Rok wydania: 2012


Plakat nr 120
- Agnieszka Placek

                                                                       Format: B2
Rok wydania: 2012


Plakat nr 121.
- Patrycja Podkościelny

                                                                       Format: B2
Rok wydania: 2012


Plakat nr 122.
- Eugeniusz Skorwider

                                                                       Format: B2
Rok wydania: 2012


 

Plakaty poświęcone problematyce bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy.

 

Lista laureatów edycji konkursu i nagrodzone prace 

 

Plakaty stanowią własność Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego. Prawa autorskie zastrzeżone, wykorzystywanie i kopiowanie zabronione. Bez pisemnej zgody Instytutu plakatów nie wolno reprodukować i przekazywać w żadnej postaci, w tym elektronicznej.

Informacje:
Szczegółowe informacje nt. plakatów oraz ich sprzedaży można uzyskać w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
tel.: (0 22) 623 36 98, fax: 623 36 93, e-mail: oinip@ciop.pl

Informacje o cenach plakatów i możliwościach zakupu - w Cenniku

 
Co nowego

 

Nagrodzone prace w XXIX edycji Konkursu na Plakat Bezpieczeństwa Pracy 2020 pn. "BIOZAGROŻENIA DZISIAJ"

 

 

zobacz