Produkty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
nr 103Autor: Eugen Finkei Wyróżnienie (seria 3 plakaty)

Plakat nr 103.
- Eugen Finkei

                                                                       Format: B2
Rok wydania: 2009


Plakat nr 104.
- Grzegorz Hańderek

                                                                       Format: B2
Rok wydania: 2009


Plakat nr 105.
- Max Skorwider

                                                                       Format: B2
Rok wydania: 2009


Plakat nr 106.
- Marcin Błaszczyk

                                                                       Format: B2
Rok wydania: 2009


Plakat nr 107.
- Maciej Mytnik

                                                                       Format: B2
Rok wydania: 2009


Ryzyko

Plakaty poświęcone problematyce bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy.

 

Lista laureatów edycji konkursu i nagrodzone prace

Plakaty stanowią własność Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego. Prawa autorskie zastrzeżone, wykorzystywanie i kopiowanie zabronione. Bez pisemnej zgody Instytutu plakatów nie wolno reprodukować i przekazywać w żadnej postaci, w tym elektronicznej.

Informacje:
Szczegółowe informacje nt. plakatów oraz ich sprzedaży można uzyskać w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
tel.: (0 22) 623 36 98, fax: 623 36 93, e-mail: oinip@ciop.pl

Informacje o cenach plakatów i możliwościach zakupu - w Cenniku