Produkty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
nr 88Maciej Kamela III nagroda

Plakat nr 88.
- Maciej Kamela

                                                                       Format: B2
Rok wydania: 2006


Plakat nr 89.
- Maciej Kamela

                                                                       Format: B2
Rok wydania: 2006


Plakat nr 90.
- Piotr Łopalewski

                                                                       Format: B2
Rok wydania: 2006


Plakat nr 91.
- Marta Semaniszyn

                                                                       Format: B2
Rok wydania: 2006


Plakat nr 92.
- Maciej Wierzbicki, Magdalena Rogowska

                                                                       Format: B2
Rok wydania: 2006


BEZPIECZNY STRAT

Plakaty poświęcone problematyce bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy.


Lista laureatów edycji konkursu i nagrodzone prace

Plakaty stanowią własność Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego. Prawa autorskie zastrzeżone, wykorzystywanie i kopiowanie zabronione. Bez pisemnej zgody Instytutu plakatów nie wolno reprodukować i przekazywać w żadnej postaci, w tym elektronicznej.

Informacje:
Szczegółowe informacje nt. plakatów oraz ich sprzedaży można uzyskać w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
tel.: (0 22) 623 36 98, fax: 623 36 93, e-mail: oinip@ciop.pl

Informacje o cenach plakatów i możliwościach zakupu - w Cenniku