Produkty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
nr 68"Uzienienie" Autor: Maria Gromek, Wyróżnienie

Plakat nr 68. Uziemienie
- Maria Gromek

                                                                       Format: B2
Rok wydania: 2003


Plakat nr 69. Puszka pandory
- Emilia Niewiaromska

                                                                       Format: B2
Rok wydania: 2003


Plakat nr 71. Siedem grzechów energetycznych
- Agnieszka Tatar

                                                                       Format: B2
Rok wydania: 2003


Plakat nr 72. Niebezpiecznik
- Paulina Walter

                                                                       Format: B2
Rok wydania: 2003


Elektryczność

Powszechne stosowanie energii elektrycznej we wszystkich dziedzinach techniki i w życiu codziennym niesie oprócz wielu korzyści również wiele zagrożeń, zarówno dla człowieka, jak i dla jego środowiska pracy i życia. Niewłaściwie eksploatowane urządzenia elektryczne mogą powodować porażenia, awarie, pożary i wybuchy. W Polsce wskaźnik liczby wypadków śmiertelnych, spowodowanych porażeniem prądem elektrycznym w 2000 r. wyniósł 7,5, wielokrotnie zatem przewyższa wskaźniki w najbardziej uprzemysłowionych państwach Europy, które wynoszą od 1,3 do 2,0. Jest to spowodowane m.in. niedoskonałością technicznych rozwiązań instalacji elektrycznych i urządzeń w milionach mieszkań, zabudowań gospodarskich i innych obiektów budowlanych. Przyczyną jest również niedostateczna wiedza o wystąpowaniu zagrożenia i sposobach jego ograniczania.

Plakaty poświęcone problematyce bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy:

Uwaga!
Plakaty stanowią własność Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego. Prawa autorskie zastrzeżone, wykorzystywanie i kopiowanie zabronione. Bez pisemnej zgody Instytutu plakatów nie wolno reprodukować i przekazywać w żadnej postaci, w tym elektronicznej.


Informacje:
Szczegółowe informacje nt. plakatów oraz ich sprzedaży można uzyskać w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
tel.: (0 22) 623 36 98, fax: 623 36 93, e-mail: oinip@ciop.pl

Informacje o cenach plakatów i możliwościach zakupu - w Cenniku