Produkty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
nr 39II nagroda Justyna Jakubowska "Drabina do nieba? ...czy do piekła"

Plakat nr 39. Drabina do nieba? ...czy do piekła
- Justyna Jakubowska

                                                                       Format: B2
Rok wydania: 2000


Plakat nr 41.
- Jerzy Golonka

                                                                       Format: B2
Rok wydania: 2000


Plakat nr 42. Kosi, kosi łapki
- Agnieszka Molak, Adam Wesołowski

                                                                       Format: B2
Rok wydania: 2000


Plakat nr 43. Wypadki w rolnictwie
- Eugeniusz Skorwider

                                                                       Format: B2
Rok wydania: 2000


Plakat nr 44. Nie skoś dziecka
- Elżbieta Skrzypek

                                                                       Format: B2
Rok wydania: 2000


Plakat nr 45.
- Justyna Jakubowska

                                                                       Format: B2
Rok wydania: 2000


Plakat nr 46.
- Marzenna Beata Musiał

                                                                       Format: B2
Rok wydania: 2000


Rolnictwo

Plakaty poświęcone problematyce bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy.


Lista laureatów edycji konkursu i nagrodzone prace

Uwaga!
Plakaty stanowią własność Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego. Prawa autorskie zastrzeżone, wykorzystywanie i kopiowanie zabronione. Bez pisemnej zgody Instytutu plakatów nie wolno reprodukować i przekazywać w żadnej postaci, w tym elektronicznej.


Informacje:
Szczegółowe informacje nt. plakatów oraz ich sprzedaży można uzyskać w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
tel.: (0 22) 623 36 98, fax: 623 36 93, e-mail: oinip@ciop.pl

Informacje o cenach plakatów i możliwościach zakupu - w Cenniku