Produkty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
nr 26Igor Banaszewski, Monika Wojtaszek "Uważaj na substancje szkodliwe"

Plakat nr 26. Uważaj na substancje szkodliwe
- Igor Banaszewski, Monika Wojtaszek

                                                                       Format: B2
Rok wydania: 1999


Plakat nr 27.
- Witold Kubicha

                                                                       Format: B2
Rok wydania: 1999


Plakat nr 28.
- Eugeniusz Skowider

                                                                       Format: B2
Rok wydania: 1999


Plakat nr 29. Uważaj chemiku młody
- Slavomir Uličný

                                                                       Format: B2
Rok wydania: 1999


Chemia

Plakaty poświęcone problematyce bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy.

Uwaga!
Plakaty stanowią własność Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego. Prawa autorskie zastrzeżone, wykorzystywanie i kopiowanie zabronione. Bez pisemnej zgody Instytutu plakatów nie wolno reprodukować i przekazywać w żadnej postaci, w tym elektronicznej.


Informacje:
Szczegółowe informacje nt. plakatów oraz ich sprzedaży można uzyskać w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
tel.: (0 22) 623 36 98, fax: 623 36 93, e-mail: oinip@ciop.pl

Informacje o cenach plakatów i możliwościach zakupu - w Cenniku