Plenerowa wystawa plakatów „Razem, choć na dystans” (2020)


Wystawa „Razem, choć na dystans” – prace finalistów
29. edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy na przystankach w Warszawie

Wystawę pt. „Razem, choć na dystans” składającą się z prac finalistów tegorocznej, 29. edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy pn. „Biozagrożenia dzisiaj” będzie można oglądać od środy, 16 września 2020 r. na przystankach komunikacji miejskiej i słupach reklamowych AMS w Warszawie.

Konkurs na plakat jest organizowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi i Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie.

Wystawa pt. „Razem, choć na dystans” towarzyszy obchodzonemu w tym roku 70-leciu działalności Instytutu. Jej celem jest przede wszystkim uwrażliwienie społeczeństwa na konieczność zachowywania zasad bezpieczeństwa związanych z przeciwdziałaniem narażeniu na wirusa SARS-CoV-2 w miejscu pracy oraz w życiu codziennym.

 

Projekt graficzny: Katarzyna Wojtuń
Projekt graficzny: Maryna Danilenko
Projekt graficzny: Eugeniusz Skorwider

 

Każda edycja konkursu na plakat kończy się wystawą pokonkursową, prezentowaną w siedzibie Instytutu oraz w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a także na terenie przedsiębiorstw i instytucji współpracujących z Instytutem. W dotychczasowej historii konkursu plakaty były prezentowane w Muzeum Plakatu w Wilanowie (wystawa z okazji 50-lecia Instytutu), na ulicznych wystawach na Krakowskim Przedmieściu (wystawa z okazji 60-lecia Instytutu) oraz w Parku Dreszera w Warszawie. Jednak wydarzeniem bez precedensu jest możliwość pokazania prac tak szerokiej publiczności w najbardziej uczęszczanych rejonach Warszawy i tym samym wyjścia z plakatami „w miasto”.

 

Projekt graficzny: Karolina Glanowska Projekt graficzny: Eugeniusz Skorwider Projekt graficzny: Przemysław Paliwoda

 

Wystawę pt. „Razem, choć na dystans” będzie można oglądać na ulicach Warszawy w dniach 16-30 września 2020 r. Cała wystawa pokonkursowa pn. „Biozagrożenia dzisiaj” będzie dostępna już od początku października 2020 r. w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie (ul. Czerniakowska 16, Warszawa, godz. 8.00-16.00) – wstęp wolny.

     
  Projekt graficzny: Karolina Glanowska Projekt graficzny: Kryvarotau Kiryl 

 

Wystawie patronowali: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ministerstwo Cyfryzacji. Honorowym Partnerem wydarzenia został Główny Inspektor Pracy.

 

 

Więcej informacji: 

   www.instagram.com/bezpiecznie_z_plakatem/

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na fotografie wystawy plenerowej pn. „Razem choć na dystans” w portalu Facebook.

Wystarczy:

  • wykonać zdjęcia plakatów z wystawy plenerowej „Razem choć na dystans”

Wygra osoba, która prześlę najwięcej zdjęć plakatów z różnych miejsc.

Nagrodą jest album plakatów nagrodzonych w konkursie na plakat bezpieczeństwa pracy organizowanym przez CIOP-PIB w latach 2008-2019

 

Najważniejsze informacje o konkursie

 

Regulamin konkursu

 

Klauzula Informacyjna


Konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy pn. „Biozagrożenia dzisiaj” został zorganizowany w ramach V etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” realizowanego w latach 2020 – 2022, finansowanego w zakresie zadań służb państwowych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.