Konkurs filmowy 2018 „KADR NA PRACĘ”

 

 

W grudniu 2018 zakończył się konkurs filmowy „KADR na pracę”.

 

Konkurs został zorganizowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy. Wykonawcą projektu jest Konsorcjum, w skład którego wchodzą: Doradca Consultants Ltd. z Gdyni, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy z Radomia, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych z Warszawy, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy z Warszawy oraz Agencja badawcza PBS z Sopotu.

Głównym celem konkursu „KADR na pracę” było przypomnienie o setkach zawodów i specjalizacji, ich upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji oraz promocja projektu Infodoradca + i jego produktów. Dla portretowanych specjalistów konkurs był szansą na pokazanie innym ich kunsztu i techniki, a dla uczestników – okazją do przedstawienia swojego talentu filmowego.

Na konkurs spłynęło 89 filmów.Prace były zgłaszane za pomocą strony http://kadrnaprace.pl, a następnie umieszczone na dedykowanym kanale vimeo (zamkniętym), skąd Jurorzy mogli je przeglądać i oceniać.

Posiedzenie Jury odbyło się 5 grudnia 2018 r. w Warszawie w Teatrze Studio w Warszawie. Jury w składzie: Monika Dryl, Karolina Korwin-Piotrowska, Łukasz Maciejewski, Wojciech Solarz i Katarzyna Trzaska na zamkniętym zebraniu podjęło decyzję o przyznaniu 3 nagród i 2 wyróżnień:

  • Pierwsza nagroda: Adam Barwiński za film: „Projektant krzesła”
  • Druga nagroda: Anna Zoll za film: „Kontrolerka lotów”
  • Trzecia nagroda: Mirosław Stanek za film: „Projektant butów”
  • Wyróżnienie: Urszula Zawadzka - Wieteska za film: „Naprawiacz okularów”
  • Wyróżnienie: Paweł Tomczyk za film: „Hafciarka”

 

Obejrzyj nagrodzone i wyróżnione filmy - https://www.facebook.com/konkurskadrnaprace

 

Gala finałowa konkursu „KADR na pracę” odbyła się 13 grudnia 2018 r. w foyer Teatru Studio w Warszawie. W uroczystości wzięli udział uczestnicy konkursu, zaproszeni gości przedstawiciele mediów oraz organizatorzy konkursu.