Konkurs fotograficzny 2018 „OKO NA PRACĘ”

 

 

W grudniu 2018 zakończył się konkurs fotograficzny „OKO na pracę”.

 

Konkurs został zorganizowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy. Wykonawcą projektu jest Konsorcjum, w skład którego wchodzą: Doradca Consultants Ltd. z Gdyni, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy z Radomia, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych z Warszawy, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy z Warszawy oraz Agencja badawcza PBS z Sopotu.

Głównym celem konkursu „OKO na pracę” było przypomnienie o setkach zawodów i specjalizacji, ich upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji oraz promocja projektu Infodoradca + i jego produktów. Dla portretowanych specjalistów konkurs był szansą na pokazanie innym ich kunsztu i techniki, a dla uczestników – okazją do przedstawienia swojego talentu fotograficznego.

 

Na konkurs spłynęły 333 zdjęcia. Prace były zgłaszane za pomocą strony http://okonaprace.pl, a następnie umieszczone na dedykowanym kanale vimeo (zamkniętym), skąd Jurorzy mogli je przeglądać i oceniać.

Posiedzenie Jury odbyło się 23 listopada 2018 r. w Warszawie. Jury w składzie: Laura Breszka, Robert Jaworski, Mateusz Nasternak, Tomasz Tyndyk, Jarosław Zysnarski na zamkniętym zebraniu podjęło decyzję o przyznaniu 3 nagród i 2 wyróżnień:

  • Pierwsza nagroda: Wojciech Radwanski - za piękną fotograficzną pracę, malarską kompozycję obrazu, grę kontrastów i niekonwencjonalne przedstawienie tematu pracy.
  • Druga nagroda: Bogdan Białczak - za jedyne wśród nagrodzonych czarno-białe zdjęcie, na którym najistotniejszą role odgrywa tajemnica i gra świateł. Pokazanie odbiorcom zawodu niedostępnego dla oczu większości ludzi.
  • Trzecia nagroda: Damian Kruk - za oddanie trudu wykonywania pracy, nastrój i emocje, za którymi kryje się historia, oraz za wrażliwość i dbałość o kompozycję obrazu.
  • Wyróżnienie: Tadeusz Koniarz - za zdjęcie ironiczne, wieloznaczne, wyróżniające się sposobem pokazania pracy i mówiące wiele o współczesnym społeczeństwie.
  • Wyróżnienie: Marcin Maziej - za dojrzałe zdjęcie i piękną, malarską kompozycję. Gra kolorów, wywarzenie kolorystyczne są jego najważniejszymi elementami, siłą tego obrazu.

 

Gala finałowa konkursu „OKO na pracę” odbyła się 12 grudnia 2018 r. w foyer Teatru Studio w Warszawie. W uroczystości wzięli udział uczestnicy konkursu, zaproszeni gości przedstawiciele mediów oraz organizatorzy konkursu.